STILLER SEG TIL DISPOSISJON: Raymond Johansen går til oslopolitikken. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Raymond Johansen vil bli byrådsleder

TIL LOKALPOLITIKKEN: Raymond Johansen bekrefter overfor Dagsavisen at han stiller seg til disposisjon for Oslo Arbeiderparti.

For første gang uttaler Raymond Johansen seg om hans eget kanditatur til nominasjonsprosessen i Oslo Arbeiderparti.

- Nominasjonskomiteen har bedt meg avklare om jeg stiller meg til disposisjon. Dersom Oslo Arbeiderparti sine medlemmer mener at jeg kan bidra til å vinne tilbake makta i den byen jeg er så glad i, stiller jeg meg til disposisjon, sier Raymond Johansen i en skriftlig uttalelse til Dagsavisen.

Dermed bekrefter han at han er på vei over i Oslopolitikken og vil forlate posisjonen som partisekretær på Youngstorget, dersom Oslo Aps medlemmer vil det slik.

Som Dagsavisen skriver i dag ser det ut til at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre må finne to nye personer til Ap-ledelsen: I går annonserte Helga Pedersen at hun ikke tar gjenvalg, og nå peker alle piler mot at Johansen slutter som partisekretær.

Stor støtte

Johansen understreker at han stiller seg til disposisjon for å vinne tilbake makta i Oslo dersom Oslo Arbeiderparti mener han er mannen for jobben.

Som Dagsavisen har omtalt tidligere to av de største lokallagene i Oslo, AUF i Oslo og Oslo Arbeidersamfunn, spilt inn Johansen som deres kandidat til byrådsledervervet. AUF i Oslo er en fjerdedel av nominasjonsmøtet som til slutt avgjør hvem som blir Oslo Aps kandidater foran lokalvalget 2015.

Også lokallagsleder Helge Stoltenberg i Sagene Ap har tidligere gått tydelig ut og gitt sin fulle støtte til Johansen.

Mange trekker frem at Johansen har stor oppslutning i Groruddalen, i idretten og i fagbevegelsen i Oslo, noe som kan komme godt med skal man vinne tilbake byen.

Men til tross for Johansens avklaring, gjenstår en nominasjonsprosess i Oslo:

Nominasjonskomiteen møttes tirsdag kveld og sendte deretter ut et brev til personer som sto på liste ved valget for fire år siden. De har bedt varaordfører Libe Rieber-Mohn, som var byrådslederkandidat i 2011, om å avklare om hun tar gjenvalg. Dagsavisen vet at hun har fått frist til 15.00 på å svare.

Oslo Ap skal gjennomføre en uravstemning før nominasjonskomiteen legger frem sin endelige liste på et nominasjonsmøte i november.

Johansens visjoner

- Oslo er byen jeg har vokst opp i. Oslo er byen mine barn har vokst opp i. Oslo er byen min. Jeg er stolt over at Oslo vokser raskere enn noen andre byer i Europa. Jeg er stolt over at stadig flere velger å leve sine liv her. Den utviklingen vil jeg være med på å planlegge for, skriver Johansen til Dagsavisen.

Johansen sier at 18 år med borgerlig styre er nok. Det er tid for et maktskifte i Oslo:

- Det trengs nye tanker og nye ideer. Oslopolitikken må løfte blikket og se sammenhengene mellom det lokale, det nasjonale og det internasjonale. Hvis vi vil kan Oslo bli ett av verdens mest attraktive steder å bo og arbeide i. Det krever etablering av nye spennende arbeidsplasser, gode opplæringsinstitusjoner, et trygt lokalmiljø og et levende kultur- og idrettstilbud, sier Johansen.

Han mener det er mulig å leve enda mer miljøvennlig i hovedstaden:

- Urbaniseringen er ikke en klimautfordringen, den er en av løsningene på klimaproblemet. Fremtiden krever at vi bor tettere, reiser kollektivt, og bruker mer av vår inntekt på kulturopplevelser. Byen gir mulighet for alt dette. Det vil kreve klare visjoner og målrettet arbeid for å skape denne byen. Det må være en by for alle, og det må være en visjon som omfatter alle som bor i denne byen, sier Johansen.

I respekt for partiets prosesser ønsker han ikke å si kommentere noe mer utover dette.

«Fremtidslag»

Kilder tett på partiledelsen i Ap sier i dagens Dagsavisen at det ikke er optimalt for Støre som fersk partileder å måtte bytte ut toppledelsen. Men når situasjonen er som den er, gir det mulighet for å danne et «fremtidslag» inn mot valget 2017.

Ifølge en sentral kilde henger ikke Pedersens avgjørelse om å ikke ta gjenvalg og Johansens ønske om å bli byrådsleder, sammen med hverandre. Dette er parallelle løp som har pågått en stund.

Sentrale kilder trekker frem Hadia Tajik som den heteste kandidaten til å overta etter Helga Pedersen. Flere nevnes som Johansens arvtagere: Trond Giske og Anniken Huitfeldt trekkes frem, men enkelte peker på at det er vanskelig å kombinere et stortingsverv med partisekretærrollen. Rita Ottervik, ordfører i Trondheim og Kjersti Stenseng, tidligere fylkesleder i Oppland og statssekretær, nevnes.

Ottervik er imidlertid en sentral brikke for Ap i Trondheim, og det anses for å være uklokt å fjerne henne rett før kommunevalget. Hans Kristian Amundsen, som i dag er sekretariatsleder på Stortinget, og Halvar Ingebrigtsen, nestleder i stortingssekretariatet, nevnes også.

marie.melgard@dagsavisen.no