Selv om investorene mener at det er penger å tjene på fornybar energi, er de også opptatt av miljøfordelene ved slike investeringer. FOTO: STATKRAFT

Ny rikdom i ren energi

KLIMA: Kapitalister og miljøvernere danner nå felles front og anbefaler 
at Oljefondet begynner 
å investere tungt i 
fornybar energi.

- På denne måten kan Norge både tjene penger og redde klimaet, sier Lars Erik Mangset, rådgiver innen klima og bærekraftig industri i WWF-Norge, til Dagsavisen.

 

Tunge investorer

Sammen representerer de milliarder av kroner og hundretusenvis av engasjerte, miljøbevisste nordmenn. Dette gjelder for dem som har skrevet under på et brev som nå sendes til de fire borgerlige partienes ledere.

Blant underskriverne finner vi både konsernsjef Sverre Thornes i Kommunal Landspensjonskasse, investerings­direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Kapitalforvaltning og administrerende direktør Jens Ulltveit-Moe i Umoe.

Blant dem som ikke er iført like dyre dresser, finner vi leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge og leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Budskapet i brevet er veldig tydelig:

Oljefondet kan ikke fortsette å satse oljepengene våre bare på børsnoterte aksjer, obligasjoner og eiendom. Nå må det også åpnes for direkteinvesteringer i fornybar energiinfrastruktur.

- Vindmølleparker og solkraftverk er eksempler på hva vi mener det også bør investeres i, utdyper Mangset.

 

Andre har begynt

Både Oljefondets størrelse, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke har et løpende likviditetsbehov, taler for å satse på direkteinvesteringer i fornybar energi, mener milliardær-miljø-alliansen.

Ideen er ikke ny.

- Allerede i 2006 skrev Norges Bank et brev til Finansdepartementet om det samme, men fikk nei fra regjeringen. Det samme skjedde i 2010, selv om det da ble åpnet for kjøp av eiendom, opplyser Mangset.

Siden har Norge via Oljefondet kjøpt seg opp i blant annet eksklusive handlegater i London.

- Når vi gjør det, er det ingen grunn til ikke også å investere i solkraft, mener Mangset.

Flere andre store europeiske pensjonsfond, som det danske og nederlandske, investerer allerede direkte i fornybar energiproduksjon.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har påpekt at det er avgjørende at store investorer investerer på denne måten, for å møte målet om en global oppvarming på maksimalt to grader.

Den nye rapporten som IPCC, FNs klimapanel, la fram sist fredag, har aktualisert behovet for grønnere energiinvesteringer.

- Etter FN-rapporten er all tvil borte, sier Jens Ulltveit-Moe.

Men kan Norge virkelig tjene store penger på slikt som solkraft i Sør-Afrika og vindkraft i Tyskland? Sverre Thornes i KLP, er ikke i tvil.

- Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i Oljefondets forvaltning, sier han.

Jan Erik Saugestad i Storebrand Kapitalforvaltning er enig.

- Vi mener det finnes både finansielle og bærekraftsmessige grunner til å åpne investeringsmandatet til Oljefondet for denne type investeringer, istemmer han.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

- Et interessant forslag

Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup mener dette er et interessant forslag.

– Vi vil vurdere dette i forbindelse med forhandlingene på Sundvollen om en regjeringserklæring, sier Astrup til NTB.

Noe løfte vil Astrup derimot ikke komme med.

– Det viktigste for oss er at fondet forvaltes med en moderat risiko, slik at vi sikrer pensjonene for framtidige generasjoner, sier Astrup.

– Selv om fondet er stort, er pensjonsforpliktelsene langt større, understreker han.

Oskar Grimstad i Frp viser til at de borgerlige partiene i sin samarbeidsavtale lover å øke utbyggingen av fornybar energi.

– Hva dette konkret vil manifestere seg i gjennom forhandlingene, er vanskelig å si i dag, men i utgangspunktet er vi ikke avvisende til en slik problemstilling, snarere tvert imot, sier Grimstad.

– Dette er et tema vi er opptatt av, forsikrer han.

Tidligere miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier manglende investeringer i miljøvennlig energi har vært de rødgrønnes unnlatelsessynd nummer én. Han tar selvkritikk for at de ikke fikk til mer.

– Nå får vi bare håpe at de borgerlige får det til, sier Solheim til NTB.

Grønne investeringer vil sannsynligvis gi større fortjeneste enn den gjennomsnittlige avkastningen i oljefondet, mener han. I tillegg vil det bidra til en bedre verden for kommende generasjoner.

– Oljefondet er på 4.000 milliarder kroner. Om vi investerer bare 1 prosent i fornybar energi, vil det bli et betydelig fond, sier Solheim.

KrF og Miljøpartiet De Grønne går begge ut med støtte til oppropet. Lignende forslag er blitt fremmet tidligere med støtte fra flere borgerlige partier, påpeker finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i KrF.

– Det er grunn til å tro at en ny regjering vil se på dette med litt andre øyne, sier han.

I dag bruker oljefondet 20– 30 milliarder kroner på miljøinvesteringer. Men fondets mandat åpner ikke for direkte investeringer i infrastruktur for fornybar energi. (NTB)