KRITISK: Utdanningsforbundets Mimi Bjerkestrand mener kombinasjonen av privat utbytte og kommunale kutt kan gi dårligere barnehager. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Negativ til storutbytte

Utdanningsforbundet mener ny rapport dokumenterer at barnehagepenger forsvinner vekk fra barna. Private Barne­hagers Landsforbund kaller rapporten tendensiøs.

Private barnehager kan ha tatt ut et skjult utbytte på opptil 65 millioner kroner, skrev Dagsavisen i går. Dette kommer på toppen av en profitt på over 600 millioner kroner - som er det regnskapsførte overskuddet i private barnehager i 2010.

Utdanningsforbundets leder, Mimi Bjerkestrand, mener at utbyttepolitikken, kombinert med kommunale kutt, kan føre til at pengene forsvinner vekk fra barnehagebarna.

- Konsekvensen av dette blir at stadig mindre penger går til å bedre kvaliteten i barnehagene. Det synes vi er svært alvorlig, sier Bjerkestrand.

 

Trengte private

Bjerkestrand kjenner ikke til at det er noen absolutt sektorversting når det gjelder å ta ut utbytte fra barnehagedriften.

- Det er ikke slik at den synlige profitten fra barnehagedriften er det største problemet. Det er en større utfordring at man kan få et skjult utbytte blant annet gjennom å føre opp høyere kostnader enn man kan gjøre i de kommunale barnehagene. Dette finner man eksempler på både hos kommersielle barnehageaktører og hos ideelle organisasjoner som driver barnehager. Det største problemet mener vi imidlertid er at barnehagesektoren er utsatt for kutt, sier hun.

Da barnehageløftet ble vedtatt på Stortinget, trengte politikerne hjelp fra private for å møte en kraftig vekst i antall barnehageplasser. Dette måtte på plass raskt, for å oppfylle løftet om full barnehagedekning innen utgangen av 2007.

De private barnehagene ble sikret offentlig driftsstøtte. Denne driftsstøtten er imidlertid mindre enn den som blir kommunale barnehager til del.

I skyggen av den storstilte reformen vokste det fram en lang rekke private aktører, som til sammen kontrollerer flere hundre barnehager.

 

Må ta grep

Forbundslederen mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen må ta grep for at kostnadsnivået i private og kommunale barnehager skal bli mer likeverdig.

- Vi må ha et klart lovverk, som stiller sterke krav til kvalitet, slik Øie-utvalget nettopp har foreslått. Forskriftsforslaget om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling som er til høring må gi lik rett til likeverdige lønns- og pensjonsforhold for ansatte i private og kommunale barnehager. Slik er det i skolen, slik bør det være i barnehagen, understreker hun.

- Unødvendig rapport

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Arild Olsen, er svært kritisk til rapporten, og kaller den unødvendig. Han mener Telemarksforskning blander begreper, og gir et feil inntrykk av hvordan de private barnehagene egentlig opererer.

- Jeg mener hele rapporten, i tittel og innhold, er tendensiøs og gir et feilaktig bilde av de private barnehagene. Her har man gått inn og sett på regnskapene, uten å ta hensyn til for eksempel at mange får tilskudd sent på året som de ikke rekker å bruke opp, sier Olsen.

Han mener dessuten at fokuset på antall ansatte i barnehagen er overdrevet.

- Vel så viktig er hvilken innstilling man har til jobben, sier han.