Snorre Valen tror man må skape et nytt opposisjons-SV som kan bli viktig for nye, unge velgere. FOTO: INA INGLINGSTAD

Mener Ap svekker muligheten for seier

HJELPER HØYRE: Ved å så tvil om velferdsstatens bærekraft undergraver Ap grunnlaget for at venstresida skal kunne vinne valg, sier SVs Snorre Valen. Han mener også budskapet i Knausgårds «Min Kamp» er uttrykk for en tidsånd som har gitt de borgerlige framgang.

- Når Arbeiderpartiet sier vi ikke har råd til å opprettholde den velferden vi har i dag bidrar de til en «hvem skal ut»-holdning som mobiliserer hos høyresida, sier Snorre Valen.

Han sikter til Aps tolkning av perspektivmeldingen, og pensjonsreformen.

 

Forvitrer

Valen ble gjenvalgt som stortingsrepresentant for SV med hårfin margin, og sitter i partiets sentralstyre, som sammen med resten av SVs landsstyre i dag samles for første gang etter valget. Der skal de både oppsummere valget og se framover mot virkeligheten som opposisjonsparti.

SV-toppen advarer nå mot konsekvensene for venstresida av at den store fortellingen om fellesskapet forvitrer.

- Det undergraver tilliten vi har oss imellom som gjør at velferdssamfunnet fungerer, og at venstresida skal vinne valg. Det er en helt ny måte å tilnærme seg fellesskapet på. Hadde vi egentlig råd til folketrygden da den ble opprettet? Eller til Statens lånekasse, spør Valen. Når fellesskapsfortellingen svekkes åpnes veien for helt andre politiske krefter, mener han.

- Det åpner for at Frp kan si at det ikke er bærekraftig med innvandrere. Det åpner for at Høyre kan si at en må stille større krav til sosialhjelpsmottakere, sier han.

 

Les også: Skal vinne ordførerne

 

Knausgårds kamp

Valen ser også dette i sammenheng med det han mener er del av en «tidsånd» han også finner igjen i kulturen. Han peker på bøker som Karl Ove Knausgårds «Min Kamp»-serie og Tore Renbergs bøker om Jarle Klepp. De er uttrykk for en tidsånd som er veldig mye lettere å se nå enn for bare noen år siden, mener han.

- Vi omgir oss med fortellinger som handler om individet og ikke det kollektive. Knausgård og Renberg beskriver en oppvekst på åttitallet under forrige høyrebølge. De beskriver naive radikale da. Knausgård er direkte bakoverskuende i sitt syn på kjønn, og fortelling om mannsrollen. Det er to av mange eksempler på en tidsånd i endring, der fortellingene som er viktigst for oss har dreid rundt individet. Mange nye filmer handler om unge menn, og gjerne deres seksuelle angst. Det er nesten alltid individet. Det er et fravær av det kollektive som faktisk rører ved noe i oss. Det er ikke mye The Wire i norsk filmkunst, sier han.

 

Les også: Vil slå sammen SV, Rødt og MDG

 

Politisk kritikk

Valen understreker at dette er ment som en observasjon av trekk ved tidsånden, at det ikke er ment som kritikk av disse bøkene, som han karakteriserer som engasjerende og rørende fortellinger. Budskapet mener han likevel er uttrykk for den samme tidsånden som har gitt de borgerlige framgang.

- Det er uttrykk for en tidsånd som er veldig mye lettere å se nå enn for bare noen år siden. Jeg spør meg selv hvor den kommer fra. Når for eksempel Knausgård sitter i Sverige og ser med dyp forakt på de halvskallede, femi, svenske barnevogntrillende mannfolkene, da er det en veldig tydelig skarpt formulert politisk kritikk. Jeg spør meg selv hvor det kommer fra. For jeg tror det helt åpenbart former oss, sier han.

 

Elefanten

Både denne tidsånden og fortellingen om at det i framtida må kuttes i velferden påvirker en ny generasjon velgere, mener Valen.

- Spesielt ungdomspartiene på høyresida er veldig bekymra for framtida, og sier at vi må slanke velferdsstaten for at det skal være noe igjen til oss unge. Ingen ønsker å snakke om elefanten i rommet, nemlig at alle bør bidra litt mer, sier Valen.

Han tror også en må skape et nytt opposisjons-SV som kan bli viktig for nye unge velgerne.

- Det bildet folk over 30 har av SV som opposisjonsparti som var mer radikalt før, det forstår jo ikke 18-åringer. De ser på SV som et maktparti.

 

Tar selvkritikk

SV har de siste årene brukt store krefter i opposisjon til å vinne de daglige kampene om gjennomslag i regjeringskontorene.

- Andre oppgaver ble nedprioritert. Det betyr at det nå blir en viktig oppgave for SV å formulere de prosjektene vi mener er viktige for oss framover.

Valen har lite tro på flytvelgerteorien (velgere som kan tenke seg å stemme både Ap og Høyre, red.anm.) til Aps partisekretær Raymond Johansen.

- Den gir mening i USA, ikke i Norge der velgerne ofte beveger seg samlet den ene eller andre veien. Da må vinne hegemoni, snakke om egne løsninger. Vinne debatten.

- Men venstresida mangler vel et synlig prosjekt for folk, etter åtte år i regjering?

- Ja, og det tror jeg er fordi mye av reformviljen i Ap, som var der i 2005, og som var lett for Ap å adoptere i opposisjon etter katastrofen i 2001, den forvitrer raskt i et parti som Ap. De skiller seg fra mange andre partier for makt er «default position», du skal sitte med regjeringsmakt, fordi det er det Ap skal. Så kommer prosjektene etterpå. Vi ville ikke hatt en barnehagereform om det ikke var for at det var tydelig formulert i forkant. Ap må selv finne ut hvor de vil legge seg nå, om de legger seg til venstre, eller trekker inn mot sentrum. Jeg synes det er viktig at vi klarer å opprettholde en blokkdeling i norsk politikk, fordi det er den eneste måten vi kan videreutvikle velferdsstaten på, sier Valen.

samfunn@dagsavisen.no