NSF-leder Eli Gunhild By er engstelig for at konsekvensene av arbeidstidsutvalgets forslag er dårligere pasientsikkerheten. FOTO: OLE GUNNAR ONSØIEN/NTB SCANPIX

– Kvinneangrep

Leder av Norsk Sykepleierforbund mener forslag til nye arbeidstidsregler vil gå på helsa løs, og er et angrep på kvinner i offentlig sektor.

– Nå blir det debatt.

Det slo arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fast da hun mottok utredningen fra det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget i går.

Det har nok arbeidsministeren rett i.

LES KOMMENTAR: Strid om arbeidstid (Arne Strand)

Frykter for pasientene

Eli Gunnhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, er blant dem som reagerer.

Spesielt forslaget om at arbeidsgiver kan forkorte friperioden til arbeidstakere som jobber turnus med gjennomsnittsberegning, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker og tillitsvalgt, vekker harme.

– Arbeidstidsutvalget går her til angrep på kvinner i offentlig sektor der det allerede er høyt sykefravær og mange som pensjonerer seg tidlig. Dette er feil medisin, og det har vi ikke råd til, sier By og utdyper:

–Vi er engstelig for at konsekvensene er at dette går ut over pasientsikkerheten, når pasientene får slitne folk på jobb som har hatt kortere hviletid. Det er også uheldig med tanke med på rekruttering inn til yrket, og det er vi alle enige om at vi trenger.

LES OGSÅ: Dette er rådene til ny arbeidsminister

– Kunne gått lenger

Leder av utvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, var ærlig på at de flytter makt med dette forslaget. Utvalget er delt, men Ulltveit-Moe støttet flertallet.

– Den avtaleadgangen som er der i dag, gir heller ikke sykepleierne den innflytelsen som de ønsker seg. Ved å bruke mindre ressurser på plass disse avtalene, så kan en kanskje bruke mer ressurser på individuell tilpasning, sier Ulltveit-Moe til Dagsavisen.

På arbeidsgiversiden er Anne-Kari Bratten fornøyd med utvalgets forslag, men mener de kunne gått enda lenger.

– Jeg mener at innenfor loven så må alltid arbeidsgiver ha siste ord når en turnus legges. Derfor mener jeg den vetoretten arbeidstakerorganisasjonen har, og som jeg mener er blitt misbrukt, burde blitt ytterligere svekket, sier Bratten.

Mer heltid

Både Ulltveit-Moe og Anne-Kari Bratten, mener arbeidstidsendringer for turnusarbeidende vil øke muligheten for å lage flere hele stillinger i sektoren, som er preget av mye deltidsarbeid.

– 2 av 3 deltidsansatte sier de kunne jobbet mer med mer fleksible arbeidstidsordninger, sier Bratten.

By i Sykepleierforbundet avviser dette.

– Signalene vi har fått fra våre medlemmer er at det å jobbe mer arbeidsbelastende ikke øker sjansen for at du går opp i stilling, sier By.

– Skal ikke i skuffen

– Denne rapporten håper vi finner sin rette plass–i skuffen, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) får hun kontant avslag.

– Denne rapporten skal ikke skuffen. Definitivt ikke. Utvalget har levert et solid stykke arbeid på problemstillinger som er uhyre kompliserte, sier Hauglie til Dagsavisen.

Det er likevel en lang vei fram til at forslagene kan bli en del av folks hverdag, understreker Hauglie.

– Nå skal dette ut på en grundig høring, slik at alle som har noe å si skal få sagt det. Så skal vi behandle de innspillene seriøst.

Etter høringsrunden blir det eventuelt en stortingsmelding fra regjeringen, ny høringsrunde og deretter en eventuell lovendring i Stortinget.

– Hvis vi skal starte det arbeidet så er jeg opptatt av at de endringene skal stå seg over tid. Alle endringer det er full konflikt om er det sannsynlig blir reversert, så vi får ta de prosessen som er nødvendig, sier Hauglie.

LES OGSÅ: Norge på deltidstoppen i Europa

Flere med unntak

Utvalget foreslår også å la flere enn i dag unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. I dag er det ledere og folk i en såkalt uavhengig stilling, som kan unntas.

– Det er typisk folk med akademiske høyskoleyrker og folk innen teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, sier Ulltveit-Moe, om hvem denne nye gruppen kan omhandle.

LES OGSÅ: Slik kom de seg ut av deltidsfella