Jensen-saken fortsetter etter koronadiskusjon

Forsvarer John Christian Elden protesterer mot at publikum ikke får følge Jensen-saken, og krever utsettelse. Men dommerne er ikke enige, og saken fortsetter. Aktor ber om 21 års fengsel.

Av Marius Helge Larsen

For å unngå koronasmitte ble de inntil fem personene som fulgte saken via videolink i et annet rom i tinghuset, kastet ut tirsdag. Elden, som forsvarer den tidligere politimannen Eirik Jensen, krevde onsdag at de får slippe inn igjen under andre runde av ankesaken mot Jensen.

– Det er tre publikummere på benken utenfor som venter på å komme inn, men de blir stoppet av en rettsbetjent, sa Elden.

– Her påstår staten at en person skal sitte 21 år i fengsel, uten at offentligheten skal få høre de argumentene som blir brukt. Det er en form for hemmelig rettergang, sier Elden til NTB.

Han mener de demokratiske prinsippene står på spill og at saken må utsettes om avgjørelsen ikke endres. Borgarting lagmannsrett er nå inne i den siste uken av saken, som ankebehandles for andre gang.

Les også: Jensen-saken avrundes: Helt uten troverdighet

Saken fortsetter

Lagdommer Halvard Leirvik besluttet onsdag morgen å ta en pause i rettssaken for å vurdere kravet. Etter en drøy halvtime kom dommerne tilbake.

– Vi har under tvil falt ned på at det er forsvarlig å fortsette. Vi har lagt vekt på at pressen er til stede, og at det finnes dokumentasjon i form av lydopptak, sa Leirvik.

Han åpnet også for at lydopptakene kan bli gjort offentlig tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Elden ristet tydelig på hodet over avgjørelsen.

Det er administrasjonen i Borgarting lagmannsrett som har besluttet å kaste ut publikum, og begrunner dette med at Oslo tinghus har begrenset publikumstilgangen. Elden mener at det kun er retten selv som kan ta denne beslutningen, og at den må begrunnes i domstolloven.

– Anklager skal ikke fremsettes i lukkede rom, sier Elden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Litt irritert

Det er innført strenge smittevernstiltak under rettssaken. Kun et fåtall journalister får være til stede i salen, bak et pleksiglass. Elden påpekte at ikke alle presseplassene er i bruk, og foreslo at publikum fikk slippe inn på dette området.

Aktor Lars Erik Alfheim er ikke enig i kravene som kommer fra forsvareren.

– Dette er utelukkende en praktisk tilnærming. Det har ikke noe med demokrati og menneskerettigheter å gjøre. Egentlig er jeg litt irritert på John Christian Elden, sa han.

Også tirsdag ble prosedyrene i saken avbrutt av diskusjoner om smitteverntiltakene.

Les også: Politiet får hundrevis av tips om brudd på koronatiltak – personer anmeldt i mange politidistrikter

Ber om 21 års fengsel

Da saken kom i gang igje  onsdag, la påtalemyndigheten ned påstand om 21 års fengsel for Eirik Jensen.

Det er samme straffen som Jensen tidligere er blitt dømt til i tingretten for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Aktor Guro Glærum Kleppe la i sin prosedyre vekt på at Jensen brukte sin stilling som høyt betrodd politileder til å hjelpe Gjermund Cappelen, som var storimportør av hasj.

– Det er vanskelig å tenke seg mer ødeleggende enn at en person i posisjon som Erik Jensen tatt imot penger fra en person som Gjermund Cappelen. Han har hele tiden vært ansatt for å bekjempe den typen kriminalitet som Cappelen driver, sa Kleppe.

Millionbeløp

Hun mener at Jensen skal dømmes for medvirkning til import av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Påtalemyndigheten ber også om inndragelse av 2,45 millioner kroner som de mener Jensen har fått av Cappelen, men understreker at de mener summen egentlig er på 6,7 millioner kroner.

– For Jensens del er det et grovt svik for tilliten han har hatt i sin stilling, sier Kleppe.

– Ingen formildende omstendigheter

I retten har hun tegnet et bilde av en Eirik Jensen som bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier.

– Det er ikke noen formildende omstendigheter. Jensen har ikke bidratt til å oppklare saken. Det stiller seg heller motsatt, sa aktor.

Frifinnelse

Resten av uken skal Gjermund Cappelen og Eirik Jensens forsvarere framføre sine prosedyrer. Gjermund Cappelen har kun anket straffeutmålingen, som i tingretten ble satt til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, varsler at han vil legge ned påstand om full frifinnelse.

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sier Elden.