Helsedirektoratet: 70 koronasmittede pasienter ligger i respirator

266 koronasmittede pasienter er nå innlagt på sykehus i Norge. 70 av dem får behandling i respirator, det er 13 flere enn onsdag, opplyser Helsedirektoratet.

Antallet innlagte pasienter har økt med 29 det siste døgnet.

Flest er det ved Akershus universitetssykehus, som har 49 koronasmittede pasienter innlagt, sju flere enn onsdag.

Deretter følger Vestre Viken helseforetak med 41, mot 32 onsdag. Oslo universitetssykehus har tredje flest innlagte med 33. Det er like mange som onsdag.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

En færre

Blant helseforetakene er flest, 200 pasienter, innlagt ved Helse sør-øst, 27 flere enn onsdag. 52 av dem får behandling i respirator. Deretter følger Helse vest med 47 innlagte pasienter, hvorav tolv i respirator.

Helse Midt-Norge har en færre koronapasient innlagt enn onsdag, totalt tolv, fire av dem i respirator. Helse nord har sju innlagte pasienter, hvorav to i respirator.

Til sammenligning var det 237 innlagte koronapasienter ved norske sykehus onsdag. 57 av dem lå i respirator.

Sykehusene registrerer antall innlagte pasienter med påvist koronavirus hver dag klokken 8.

Smittede

Det er totalt meldt 3.365 personer med påvist covid-19 til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallene er oppdatert torsdag ettermiddag, rett etter at Folkehelseinstituttet (FHI) la ut sin dagsrapport, som er på MSIS-oppdateringen ved midnatt. Denne rapporten fortalte om 3.165 smittede.

Totalt 73.892 personer er rapportert testet for koronavirus, og i gjennomsnitt har 4 prosent testet positivt for covid-19, ifølge dagsrapporten.

75 prosent er menn

Totalt har 93 personer med bekreftet SARS-CoV-2 vært innlagt på intensivenhet, ifølge FHI. Av disse ligger 68 personer for tiden på sykehus. Gjennomsnittsalderen er 59 år, og 75 prosent er menn. 48 prosent er registrert med en eller flere underliggende risikofaktorer, ifølge FHI. Helsedirektoratets tall viser at det er 266 pasienter innlagt med påvist covid-19.

FHI gikk torsdag over til å rapportere fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og tallene var forsinket fordi det tok tid å analysere dem.

14 koronarelaterte dødsfall er meldt til FHI per torsdag morgen, og gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år.

Nesten halvparten (48 prosent) av dem med påvist covid-19 er smittet i Norge, mens 19 prosent er smittet i Østerrike. For 5 prosent er smittestedet ikke kjent, ifølge FHI-rapporten.

Dette er symptomene på korona