Helsedirektoratet: 57 koronasmittede pasienter ligger i respirator

237 koronasmittede pasienter er innlagt på sykehus i Norge. 57 av dem får behandling i respirator, ifølge Helsedirektoratet. FHI melder at 2.830 nå er registrert smittet.

Flest er det ved Akershus universitetssykehus, som har 42 koronasmittede pasienter innlagt.

Deretter følger Oslo universitetssykehus med 33 og Vestre Viken helseforetak med 32.

Blant helseforetakene er flest, 173 pasienter, innlagt ved Helse sør-øst. 41 av dem får behandling i respirator. Deretter følger Helse vest med 46 innlagte pasienter, hvorav ti i respirator.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (Dagsavisen+)

Helse Midt-Norge har 13 koronapasienter innlagt, fire av dem i respirator, mens Helse nord har fem innlagte pasienter, hvorav to i respirator.

Til sammenligning var det 212 innlagte koronapasienter ved norske sykehus tirsdag. 44 av dem lå i respirator.

Sykehusene registrerer antall innlagte pasienter med påvist koronavirus hver dag klokken 8.

FHI: 2.830 smittet

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er nå 2.830 personer bekreftet smittet med koronavirus i Norge. 264 av dem det siste døgnet.

I meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) er det meldt om 2.916 smittetilfeller. Laboratorier og leger rapporterer i MSIS, og det er en til to dager forsinkelse fra diagnose til registrering.

FHI opplyser at de om kort tid vil basere seg på data meldt til MSIS.

Blant FHIs bekreftede stilfeller har 1.437 personer blitt smittet i Norge, mens 1.043 er smittet utenlands. For 350 personer er smittested under avklaring.

Korona: Her er alt du må vite: Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

Uklart hvordan 671 ble smittet

Av dem som er smittet i Norge, har 724 vært i nærkontakt med et kjent smittet tilfelle, mens det er uklart hvordan 671 personer ble smittet. I 42 tilfeller er smitteveien under avklaring.

De fleste smittede er i alderen 50 til 59 år. 652 personer er smittet i denne aldersgruppen. Blant dem er det 285 kvinner og 367 menn.

Det er nå 19 bekreftede smittetilfeller blant dem mellom null og ni år. Elleve av dem er jenter, mens åtte er gutter.

Gjennomsnittsalderen for de bekreftede smittetilfellene er 47,7 år. De fleste, 53,2 prosent, er menn.

61 innlagt på intensivavdeling

61 pasienter er nå innlagt på intensivavdelinger ved norske sykehus. Til sammen har 74 personer vært innlagt på slike avdelinger.

Gjennomsnittsalderen for disse pasientene er 60 år og 77 prosent av dem er menn. 39 av intensivpasientene har underliggende sykdommer.

Totalt er 73.089 personer testet for koronaviruset.