Eventyrlig påske i eventyrskogene

Denne påska bør oslofolk med hytteforbud oppsøke de «ukjente» eventyrskogene i Marka i stedet, anbefaler Naturvernforbundet.

– Gjennom 20 år har vi registrert Markas siste eventyrskoger. Rundt 80 områder er kartlagt rundt om i Marka, mange av dem i Oslogrytas umiddelbare nærhet, forteller Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

– Fra før flatehogsten

– Det er disse områdene vi nå inviterer koronafaste oslo­folk til å bli kjent med. Den snøfattige vinteren gjør at så godt som alle kan oppsøkes til fots, fortsetter Andersen.

– Hva er en eventyrskog?

– Det er en skog med særlig store opplevelsesverdier, svarer Andersen.

– Det er særlig skogens alder og naturlige preg som er avgjørende, med variasjon og mangfold i vegetasjon og skogstruktur. Variasjon i terreng og fuktighet og innslag av spor fra en tid da mennesket hadde mindre påvirkning på naturen, hever også områdenes status betydelig. Eventyrskogene er skogens kulturlandskap, fra før flatehogstenes tid.

Les også: Nå skal også dette hogges

– En god del er vernet

– Eventyrskoger finnes i alle deler av Marka, men noen områder har av ulike grunner mye mer igjen av slike gammelskoger, forteller Andersen.

I Lillomarka er store deler av området dekket av eventyrskog. En god del av disse er vernet de siste årene, etter initiativ fra Naturvernforbundet. Men også i området mellom Tryvann og Skjennungsstua og mellom Sognsvann og Ullevålseter, er det mange eventyrskoger. Både Skjennungsåsen-Frønsvollen og Godbekkenområdet er vernet som friluftslivsområder etter Markaloven, også det på initiativ av NOA.

– I Østmarka peker områdene rundt Puttjerna og Lutvann, og rundt Spinnern seg ut som flotte og lett tilgjengelige eventyrskoger, sier Andersen.

Les også: Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd

Den  som prøver ut NOAs turalternativ nummer fem vil blant annet kunne få se synlige resultat av steinhoggervirksomheten i Groruddalen.
Foto: Foto: Gjermund Andersen

Den som prøver ut NOAs turalternativ nummer fem vil blant annet kunne få se synlige resultat av steinhoggervirksomheten i Groruddalen. Foto: Gjermund Andersen

 

Merkes med kreppbånd

For at det skal bli enklere å finne fram, vil NOA denne påska midlertidig merke noen vanligvis mindre brukte stier i disse eventyrskogene, med kreppbånd.

– Selvsagt gjelder reglene om å holde avstand til hverandre her også, men problemet er ofte vesentlig mindre utenom turveiene, påpeker Andersen.

– Hva kan vi regne med å se på turer gjennom eventyrskogene?

– Her kan du oppleve vakre skogrom, dype mosematter, spennende stier, trolske furuer og skog slik den er beskrevet av Asbjørnsen og Moe og tegnet av Teodor Kittelsen. Små murer og vann, utsiktspunkter og spor etter tidligere tiders slit hører også med, lokker Andersen, som var han huldra selv.

– Hva slags regler gjelder for ferdsel i Marka nå?

– Det er ikke bålforbud ennå, men det er lov å bruke hodet og sørge for at bålet blir plassert på et sted hvor det er lett å slukke. Er det sterk vind, er termos et godt alternativ, svarer Andersen. 

NB! Det er båndtvang fra 1. april av hensyn til fugler og dyr. 

Les også: Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet

Sju turforslag

Her følger sju forslag til turer i Markas eventyrskoger, med Andersens kommentarer. Mer informasjon om turene i eventyrskogene, inkludert kart, er å finne på www.noa.no.

Andersen oppfordrer alle som går én eller flere av turene til å ta bilder og sende dem inn til NOA.

– Det beste bildet belønnes med et gratis helgeopphold på Frønsvollen i Nordmarka. Tre bilder belønnes med gratis familiemedlemskap i Naturvernforbundet. Og kanskje lager vi en utstilling av bildene, når pandemien har lagt seg, sier Andersen.

Tur 1. Frognerseteren-Frønsvollen. Eventyrskogstien.

Gå fra Frognerseteren T-banestasjon ned til parkeringsplassen ved Sporten (rett østover). Følg turvei nordøstover cirka 400 meter. Til høyre nedover 50 meter. Skilt til Frønsvollen, følg grønne merker. Stien går parallelt med turveien nordøstover, og kommer inn på denne i bakken ned mot Heggehullet og bilveien til Tryvann. Kryss denne og gå 50 meter på traktorvei nordvestover. Nytt skilt til Frønsvollen. Bratt opp en spennende «hemmelig» sti (grønne merker) til Frønsvollen.

Anbefalt tilbaketur: Følg bilveien ned fra Frønsvollen til veikryss. Ta til venstre etter 100 meter. Følg blåmerket mot Fuglemyrhytta og Vettakollen. Ytterst på Vettakollen er byens fineste utsikt. Følg blåstien ned til Vettakollen T-banestasjon.

Turens lengde: 7 kilometer.

- Frønsvollen er Naturvernforbundets base i Marka. Her skjøttes vollen, og om sommeren går det kyr på beite, forteller Gjermund Andersen. Foto: Gjermund Andersen
Foto: Foto: Gjermund Andersen

– Frønsvollen er Naturvernforbundets base i Marka. Her skjøttes vollen, og om sommeren går det kyr på beite, forteller Gjermund Andersen. Foto: Gjermund Andersen.

 

Tur 2. Sognsvann-Øvre Blanksjø- Store Åklungen. «Sidesprangstien».

Følg turveien fra Sognsvann T-banestasjon/parkeringsplass mot Ullevålseter, cirka 300 meter forbi steindemningen på Svartkulp. Tydelig sti til høyre over et bekkesig og opp i flott eventyrskog. Etter cirka 500 meter kommer dere inn på rød- og blåmerket sti nordvestover. Følg denne 100 meter. Ny tydelig sti rett nordover gjennom åpen blandingsskog furu/gran. Der stien går inn i tjukkere granskog, tar «vår» sti ned til høyre og går nordover til idyllen Øvre Blanksjø. En liten rast? Derfra bratt opp på åsryggen på vestsiden. Følg tydelig sti langs åsryggen cirka 250 meter, og ta sti ned til venstre til Godbekken, som krysses nord for et lite tjern. Derfra går stien videre nordover i mosekledt skog cirka 700 meter og inn på en litt større sti, nye 150 meter fram til Store Åklungen.

Anbefalt tilbaketur: Umerket sti nordvestover cirka 300 meter til blåmerket hovedsti fra Ullevålseter til Sognsvann. Følg denne tilbake til Sognsvann T-banestasjon/parkeringsplass.

Turen blir merket med fargede kreppbånd onsdag 8. april.

Turens lengde: 12 kilometer.

Tur 3. Lillomarka naturreservat. Solemskogen-Grisputten-Evenstermyra-Solemskogen.

Følg turveien 300 meter sørøstover fra Solemskogen (buss 56). Ta blåmerket sti til venstre og følg den til du på nytt treffer turveien (cirka 500 meter). Følg turveien ytterligere 300 meter til skarp høyresving, her går stien til venstre og inn på en annen skogsvei. Følg denne cirka 600 meter, ta så blåstien opp til høyre, som går i skogen før den på nytt krysser veien. Fortsett cirka 900 meter til du kommer til en myr. Hold på sørsiden av denne, bort på skiløype/traktorvei. Rett ved går en rødmerket sti (skiløype om vinteren) sørover, opp lia. Denne følger vi til en stor myr åpner seg på toppen. Rett før du kommer til myra, går «vår» sti 90 grader til høyre og beveger seg inn i eventyrskogen over Slengfehøgda og Revlikollen. På Slengfehøgda er det ett stikryss, der skal dere ta til høyre. Når dere kommer i sørhellingen av Revlikollen møter dere et nytt stikryss. Også her tar dere til høyre, bratt ned lia i vesthellingen av Revlikollen, før stien kommer ut på den gamle Hadelandsveien og strake veien ned til Evenstermyra. Her treffer du på turveien fra Solemskogen (til høyre), men hvis du vil slippe å gå på den kjedelige grusveien, går det en beinveg (rødmerket løype) opp åsen til venstre, cirka 70 meter fra stikrysset ved Evenstermosan. Denne følger du over høgda, krysser turveien og holder på nordsiden av Setertjern. Da er ikke veien lang tilbake til Solemskogen.

Turens lengde: 9 kilometer.

Tur 4. Angstkleiva. Lilloseterveien-Aurvann-Breisjøen.

Turen til Lilloseter er det mange som kjenner. Veien fra Ammerud er ofte folksom. Men velg gjerne en mer spennende tur tilbake. Når du går fra Lilloseter og sørover cirka 700 meter, kommer du til et skilt om den gamle Hadelandsveien på høyre side. På motsatt side av veien går det inn en tydelig, umerket sti som fører deg ned til Aurvann, en vakker perle. Følg stien over en steindam og over en liten ås. Søkket du nå kommer ned i er en liten villmarksperle. Stien går nedover på vestsiden av bekken og følger etter hvert en spennende skogrygg nedover. Vel ned møter du en gammel hestevei som kommer ovenfra, som følges videre nedover langs bekken. Nå er du ute i «Angstkleiva», som på ingen måte virker spesielt skremmende, tvert imot. Vakker skogbunn, risling fra bekken og hakkespettenes kallesignaler viser at vi ikke behøver å dra langt for å finne skogens ro.

Anbefalt rute tilbake: Følg veien du kommer ut på til venstre til et veikryss. Hold rett fram 50 meter til, så er du inne på blåstien som fører deg til T-bane og busser på Grorud.

Turens lengde: Fra Lilloseter til Grorud: 8 kilometer.

Tur 5. Årvollåsen rundt.

Utgangspunkt: Tonsenhagen skole (Buss 31). Følg Anna Rogstads vei nordover forbi idrettsplassen og ta lysløypa på skrå inn til høyre. Følg denne til en bom og fortsett på veien cirka 200 meter til. Her går det opp en tydelig sti til venstre gjennom lys og luftig blandingsskog av gran og furu. Et stykke oppe i lia overtar grana det meste av dominansen. Vi følger stien, som går gjennom nordhellingen av Årvollåsen til et stort stikryss. Her skal vi ta til venstre, men hvis du har lyst kan du få med deg en visitt til mestertyven Ole Høilands gjemmested. Da følger du stien ned til veien, og følger merkingen nordover til hula. Avstikkeren er cirka 1200 meter, tur-retur. Tilbake i stikrysset følger vi stien, etter hvert gjennom flott gammelskog, ned gjennom vesthellingen av Årvollåsen og inn på blåmerket sti tilbake til bommen på lysløypa ved Tonsenhagen.

Turen blir merket med fargede kreppbånd onsdag.

Turens lengde: Cirka 4,7 km (6 km hvis dere besøker Høilandhula).

I Årvollåsen hadde mestertyven og utbryterkongen Ole Høilands sitt gjemmested. - Da storskogen sto tett her, var det ikke lett å finne. Nå går det blåmerket sti helt fram, forteller Gjermund Andersen.
Foto: Foto: Gjermund Andersen

I Årvollåsen hadde mestertyven og utbryterkongen Ole Høilands sitt gjemmested. – Da storskogen sto tett her, var det ikke lett å finne. Nå går det blåmerket sti helt fram, forteller Gjermund Andersen. Foto: Gjermund Andersen

 

Tur 6. Puttjerna.

Utgangspunkt: T-bane til Lindeberg /parkeringsplassen i Lindebergåsen. Fra Lindebergåsen følger du bomvei i et par skarpe svinger østover, og følger skilting til Grønlia. Fra Grønlia følger dere umerket sti sør- og sørvestover, under den bratte Puttjernåsen inn til de to idylliske Puttjerna. Følg dalsøkket videre sørover til dere kommer til blåmerka sti. Ta til høyre ned til Lutvann og plassen Lut. Herfra blåmerket sti tilbake til utgangspunktet .

Puttjerna er en skikkelig idyll, men var et stridens tema da Romeriksporten ble bygd. For sterke sprengninger gjorde at hele det nordre tjernet ble tørrlagt. Jernbanen ble sterkt forsinket, og kostnadene til å sette naturen i stand igjen ble store. Fortsatt overvåkes tjernet kontinuerlig. Puttjerndalen er skikkelig villmark, med storvokst granskog med innslag av lauv. Små gløtt av utsikt mot vest på turen ned til Lut.

Turens lengde: 5 kilometer.

Nordre Puttjern, tjernet som «forsvant» ned i Romeriksporten. - Men nå er det tilbake, i all sin skogmystikk, forteller Gjermund Andersen.
Foto: Foto: Steinar Saghaug

Nordre Puttjern, tjernet som «forsvant» ned i Romeriksporten. – Men nå er det tilbake, i all sin skogmystikk, forteller Gjermund Andersen. Foto: Steinar Saghaug

 

Tur 7. Eventyrskogen ved Sarabråten.

Utgangspunkt: Ulsrud T-banestasjon eller parkeringsplassen ved Østmarksseteren. Lett tilgjengelig med sykkel. Turen starter ved Sarabråten ved Nøklevann. Du følger først et kort stykke, opp den første bakken, den blåmerkede stien i retning Hauktjern. Der ser du en tydelig ikke-blåmerket sti som tar av til venstre og etter hvert går inn i en tydelig kløft. Følg denne stien langs kløfta. I kløfta får du oppleve eventyrskog med store og gamle graner, døde trær, stående og falne, og bratte mosebevokste skrenter. Stien er tydelig. Følg den til den krysser en liten bekk og treffer en blåmerket sti som du følger videre. Noen hundre meter etterpå er du ved Kroktjern. Der er det en hyggelig bålplass hvor man kan raste. Ferdig med rasten, så følger du blåmerket sti 50 meter ned til et stikryss. Der tar du stien i retning Hauktjern og Sarabråten. Stien går etter hvert forbi en gammel uteliggerplass og opp på høydedraget sørover mot Hauktjern. Her går du på lettgått sti i åpent og vakkert Østmarkterreng med furukoller og småkløfter. Følg den blåmerkede stien rett fram, ta ikke ned til venstre ved første stikryss, men følg stien videre ned til sørenden av Hauktjern og så ned til Sarabråten igjen.

Turen blir merket med fargede kreppbånd onsdag.

Turens lengde: Eventyrskogrunden er 3 kilometer. Turen fra Østmarkssetra til Sarabråten er 2 kilometer hver vei.