Mariem Saleem (t.v.) og Heidi Hungnes mener Oslo-likestillingen er et storbyfenomen.

Blant de beste på likestilling

Få damer i Oslo jobber deltid. Det gjør hovedstaden til en like­stillingsvinner.

 

Oslo og Akershus scorer ifølge undersøkelsen høyt på at det er få kvinner som jobber deltid, at utdanningsnivået mellom menn og kvinner er ganske likt og at det er en relativt lik kjønnsfordeling i privat næringsliv. Oslo scorer høyest på hele sju av de tolv likestillingsindikatorene som legges til grunn i Statistisk sentralbyrås undersøkelse.

 

Kjønnsbalansert

- Arbeidsmarkedet er en av flere faktorer som bidrar til å trekke likestillingsskåren til Oslo opp. Her ser vi et relativt kjønnsbalansert arbeidsmarked som skiller seg fra andre steder i landet. Dette kompenserer for eksempel for at det er færre små barn i barnehage i Oslo, sier førstekonsulent Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

Som en motvekt til Oslo finner man kommuner i andre regioner. Et eksempel er de tjue kommunene som har lavest score i forhold til deltidsarbeid, som med to unntak befinner seg på Sørlandet eller Vestlandet. Samtidig er det jevnere kjønnsfordeling i deltidsarbeidet nordpå, sannsynligvis som en konsekvens av at det er flere av begge kjønn som jobber deltid der.

- Det er også interessant å se at de store byene følger mønsteret til regionene de befinner seg i, og at vi følgelig ser andre «poengsummer» for likestillingsindikatorene i Bergen enn i Oslo, selv om byene kanskje er sammenlignbare, sier Egge-Hoveid.

 

Økonomien er viktig

Det som gjør at Oslo scorer høyt på likestilling er, som tidligere nevnt, at få kvinner jobber deltid. De to venninnene Meriem Saleem og Heidi Hungnes tror det at så mange kvinner er i fast jobb betyr mye for likestillingen.

- De som har høy utdannelse flytter hit, og får faste jobber. Når flere jenter får høyere utdannelse betyr dette også at arbeidsmarkedet blir mer likestilt, tror Hungnes.

Saleem tror også det at det er flere på arbeidsmarkedet enn på mindre steder bidrar til at det blir mer likestilling.

- Når man blir flere som stiller krav, tror jeg det er positivt for likestillingen, sier hun.

 

Mindre forskjeller

Også Renata Aleknaviciute fra Litauen tror økonomien er årsaken til at Oslo er veldig likestilt. Samtidig ser hun at det fortsatt er forskjeller på enkelte områder.

- Et eksempel er jo at det fortsatt er slik at menn har de beste jobbene, sier Aleknaviciute.

Både Hungnes og Saleem er enig i at det fortsatt er forskjeller. Men de tror de nye reglene for foreldrepermisjon, som gjør at både mor og far må være hjemme med barnet, gjør at skepsisen mot kvinner i toppstillinger blir mindre.

- Nå er det ingen selvfølgelighet at menn jobber mens kvinner er hjemme. Da tror jeg flere kvinner kommer i jobb, sier Hungnes.