Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ble grillet om mange temaer da han besøkte Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad i går. Her er han i samtale med NU-leder Ingrid Skjoldvær.

Avviser fjordfrykt

Førdefjorden vil ikke dø, fastslår klima- og miljøministeren. Miljøvernere varsler likevel ankesak.

 

«Hvor mange arbeidsplasser er en død fjord verdt?»

Det var spørsmålet Natur og Ungdom (NU) stilte i Dagsavisen mandag, etter at det er blitt kjent at Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, bare vil føre til 110 arbeidsplasser og ikke 170, som tidligere antatt. Nordic Mining har allerede fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

NU mener denne tillatelsen nå må vurderes på nytt, og det fikk klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) klar beskjed om da han besøkte miljøorganisasjonens landsmøte i Fredrikstad i går.

– Grundig vurdert

Men Helgesen er ikke innstilt på noen omkamp. Han viser til hva Miljødirektoratet har svart Dagsavisen om dette.

– Vi (har) tatt høyde for at det er usikkerhet i tall om arbeidsplasser, og ny informasjon vil i utgangspunktet ikke endre vårt syn, uttalte seksjonssjef Harald Sørby til Dagsavisen i går.

Helgesen er heller ikke enig med NU i at gruveavfallet kan ødelegge Førdefjorden.

– En død fjord er ikke verdt en eneste arbeidsplass, men så er det da heller ikke snakk om at fjorden vil dø. Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er svært grundig vurdert etter forurensningsloven og vurdert som miljømessig akseptable. Det er blant annet foretatt målinger av strømforholdene i fjorden i nesten ett år. Undersøkelser viser at det er liten risiko for partikkelspredning, påpeker Helgesen.

– Det er derfor lite sannsynlig at deponeringen vil ha negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet utenfor deponiområdet. Dette er særlig viktig for kysttorsk, ål og laks, fortsetter han.

I tillegg til utslippstillatelse har Nordic Mining også fått utvinningstillatelse, men så langt mangler selskapet driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil behandle søknaden om dette, får Dagsavisen opplyst i Næringsdepartementet.

– Da vurderes blant annet skikkethet for bedriften, for å sikre at de har et solid grunnlag for å kunne rydde opp og oppfylle krav etter mineralloven knyttet til sikring og avslutning av driften, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Alle ankemuligheter

– Vi vil gjøre alt vi kan for å stanse dette, og bruke alle ankemuligheter vi har, sier like fullt NU-leder Ingrid Skjoldvær.

SVs Lars Haltbrekken mener det er «høyst sannsynlig» at flere miljøorganisasjoner vil anke saken inn til næringsministeren hvis Nordic Mining får driftskonsesjonen som selskapet mangler. Også Haltbrekken ønsker ny utredning av saken, og har sendt Helgesen spørsmål om dette. Samtidig setter han sin lit til Venstre.

– Venstre, som er i regjeringsforhandlinger, har en historisk sjanse til å stanse de vanvittige planene om å bruke norske laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien, påpeker Haltbrekken.