Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre. FOTO: ROGALAND HØYRE

Åpner for privatfinansiering

Høyre åpner for at private kan bygge og leie ut sykehus.

– Vi ser at det koster ekstremt mye å bygge sykehus, og vi vil gjerne se om det finnes andre måter å gjøre det på, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland.

Derfor fremmet han, og Rogaland Høyre at partiet skal utrede nye finansieringsløsninger for sykehus. Det ble vedtatt på Høyres landsmøte søndag.

– I dag stilles det høye krav til sykehusforetakene om egenkapital som de må spare opp. Derfor er det også en veldig sterk binding mellom driften av sykehusene og investeringsevnen i sykehusforetaket. Hvis sykehuset ikke går i pluss så er det vanskelig å ha kapital til å bygge nytt.

– Vi ønsker at en ser på nye finansieringsløsninger for sykehus, slik man har gjort på vei og jernbane. Offentlig-private-samarbeid (OPS), er et eksempel på en modell. Det vil bety at en lager et eiendomsselskap som får i oppdrag å bygge sykehus, så betaler sykehuset fast leie. Vedlikehold er håndtert. Er det noe som ikke virker er det ikke sykehusdirektøren sitt problem, men den som eier bygget, forklarer Stensland.

Han nevner at en annen modell kan være at Statsbygg eier sykehusbyggene, i stedet for helseforetakene som i dag.

– Kan dette også åpne for at private kan bygge sykehus?

– Jeg ville ikke hatt noe problem med det.