Ap vil vokse med oppvekstreform

Arbeiderpartiet jakter på sin nye store velferdsreform foran høstens lokalvalg, men har de råd til den?

Gratis halvdagsplass i SFO, gratis skolemat og billigere barnehage. Forslagene fra oppvekstutvalget til Arbeiderpartiet blir alt annet enn billig for partiet:

Beregninger Dagsavisen har gjort på bakgrunn av tall vi har fått fra Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune viser at kostnadene vil beløpe seg opp mot 14 milliarder kroner i året. Det er nesten like mye som det koster for et nytt regjeringskvartal.

Har Arbeiderpartiet råd til det?

Les også: Snuoperasjon fra Kjerkol om abort

Jakt på valgflesk

Eller kanskje er spørsmålet om partiet har råd til å la være. Partiet jakter nå på den nye store velferdsreformen, som de kan gå til valg på, og som kan hjelpe dem til å beholde ordføreren i de 305 kommunene de fikk ordføreren i, ved forrige lokalvalg. Det blir litt av en oppgave.

Ap ligger nemlig fortsatt lavt på målingene.

Partiet har en oppslutning på 26,7 på snittet av stortingsmålingene i mars, og en oppslutning på 25,4 på kommunevalgsmålingene, ifølge nettstedet pollofpolls. Partiet som stjeler flest av Aps velgere er Senterpartiet, som kan gå mot et rekordvalg.

– Vi tar regningen

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg har levert 47 forslag som skal gi et velferdsløft for barn og unge. Blant annet:

* Gratis halvdagsplass i SFO, eller AKS som det heter i Oslo.

* Gratis skolemat.

* Billigere barnehage.

Akkurat hvor mange av disse forslagene partiet ender opp med å vedta på søndag, er i skrivende stund uklart.

En kilde i redaksjonskomiteen har signalisert at de vil gå inn for en innstilling som innebærer en betydelig mindre kostnad enn 14 milliarder.

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre ga uansett løfter om at det skal koste mindre for alle å sende barna på SFO, i sin landsmøtetale på Folkets Hus torsdag.

– Vi vil sørge for det gjennom å gi de minste barna gratis deltidsplass eller innføre makspris. Det er kamp mot ulikhet i praksis, dere! Gode venner, den regningen kan og bør fellesskapet ta, sa Støre.

Les også:Har LoVeSe-seier i sikte

Milliardsatsinger

Utvalget har foreslått å innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskole for alle barn i 1.-4. klasse. Det innebærer ti timer per barn, hver uke. Utvalget vil også innføre gratis aktivitetsskole hele skoleløpet for barn med funksjonsnedsettelser.

I Oslo har nå 15.500 barn gratis AKS; alle 1.-klassinger og elever på trinn 1.-4. trinn i enkelte bydeler. Det koster 334 millioner kroner i året. Antall elever nasjonalt på 1.-4. trinn er like i underkant av 250.000. Dermed vil gratis halvdag i AKS for alle koste i overkant av 5 milliarder norske kroner.

Prisnivået i Oslo er høyere enn det nasjonale snitt. Likevel: Tallet stemmer godt med beregninger fra Kunnskapsdepartementet, som har estimert at gratis halvdagsplass for alle vil koste 5,4 milliarder kroner.

Dette forslaget kan gjennomføres billigere om Ap vil gå inn for en modell med makspris for foreldrebetaling.

Kunnskapsdepartementet har også regnet ut kostnaden på gratis skolemat for Dagsavisen: På 1.–7. trinn blir kostnaden om lag 1.859 millioner kroner per år; på 8.-10. trinn blir kostnaden om lag 771 millioner; i videregående opplæring blir kostnaden om lag 788 millioner. Det gir en total kostnadsramme på nærmere 3,5 milliarder kroner i året.

Det foreligger også et forslag om at barnetrygden ikke skal regnes som en del av grunnlaget sosialhjelp. Hva det vil innebære av kostnader er usikkert, men det er anslått i forslaget at det vil koste rundt 400 millioner kroner.

Les også:Anette Trettebergstuen går imot frist for varsling i metoo-saker

Fritidsaktiviteter

Utvalget har også lagt fram et forslag om at flere av barnas fritidsaktiviteter blir en del av skolen. Det innebærer at det offentlige må bidra med lønnsmidler til å lønne kvalifiserte trenere, instruktører og aktivitetsledere, heter det i forslaget. Det er 2.848 skoler i Norge. Om vi legger til grunn kun én trenerressurs per skole, og legger til grunn en kostnad på 600.000 per ansatt, vil dette koste 1,7 milliarder kroner.

Utvalget har også foreslått et eget aktivitetskort for barn og unge, som gir de gratis adgang til ulike aktiviteter og kulturtilbud. Et lignende kort fikk KrF gjennomslag for i Granavolden-plattformen.

KrF har snakket om en islandsk modell for et slikt aktivitetskort. Der får alle mellom 6 og 16 år 2.600 kroner som de kan bruke til å kjøpe fritidstilbud.

Det er i overkant av 820.000 norske barn i den aldersgruppen.

Prisen på et slik forslag vil dermed ligge rundt 3 milliarder kroner. Det er lite trolig at en slik løsning blir valgt av regjeringen. Også Arbeiderpartiet går trolig for en annen økonomisk modell, som vil være mindre kostbar.