Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

68 selvmord kunne vært hindret

De siste ti årene kunne 68 selvmord ha vært hindret hvis personene hadde fått korrekt behandling i det norske helsevesenet, mener Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

De siste ti årene har NPE gitt pårørende til 68 personer erstatning etter selvmord, skriver VG. Totalt i samme periode har NPE fått inn 118 saker der pårørende og etterlatte har bedt om en vurdering av om deres slektninger hadde fått riktig behandling.

I over halvparten av sakene mener etaten altså at det har vært behandlingssvikt.

– For å få erstatning må det foreligge behandlings- eller diagnosesvikt i helsetjenesten som har ledet til at pasienten har fått mulighet til å ta sitt eget liv. Eksempler på slik svikt er for dårlig sikring og oppfølging, for dårlig tilsyn og for dårlige vurderinger av selvmordsfare, sier assisterende direktør NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

I løpet av de siste ti årene har minst 841 personer tatt livet sitt mens de mottok hjelp i psykisk helsevern. Dette tallet kan være høyere ettersom ikke alle selvmordene er blitt meldt til Helsetilsynet.

– Vi synes disse tallene er ille. Helsetilsynet har sagt at hvis man hørte på pårørende kunne flere vært reddet. Når du er glad i noen og lever tett på dem, kjenner du de veldig godt, og da må de signalene bli tatt på alvor, sier daglig leder Inger Hagen i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.