Innenriks

Enighet i sokkeloppgjøret seks timer på overtid

Over seks timer på overtid ble det omsider oppnådd enighet i årets sokkelforhandlinger mellom Offshore Norge og de tre forbundene IE &, Safe og Lederne.

Enigheten går blant annet ut på at satsene i lønnsmatrisen økes med 44.000 kroner fra 1. juni, inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Enigheten ble oppnådd tidlig onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med å få gjennomslag for kravet vårt om et solid økonomisk oppgjør for sokkelansatte, samtidig som vi har fått på plass en rekke viktige endringer og tillegg i overenskomstene, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE & i en pressemelding.

Også forbundet Lederne sier de er fornøyd med enigheten i årets hovedoppgjør.

– Vi sørger for økt kjøpekraft, og ikke reallønnsnedgang blant våre medlemmer, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Oppgjøret er i tråd med rammen som ble avtalt sentralt tidligere i vår.

– Vi har strukket oss langt i forhandlingene, samtidig som vi har vært nødt til å forholde oss til rammen som ble gitt i frontfaget tidligere i vår. Det har gjort forhandlingene krevende, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne i Offshore Norge, som understreker at de også er fornøyd med avtalen som er inngått.

Forhandlingene på sokkelavtalen ble gjennomført med fagforeningene som er omfattet av Sokkelavtalene; Lederne, SAFE og Industri Energi. Sokkeloppgjøret omfatter over 4000 medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner.

Les også: – Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten

Les også: – Vi står på kanten av stupet før helsevesenets kollaps (+)

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen