Innenriks

– Vi står på kanten av stupet før helsevesenets kollaps

Behovet for sykepleiere og andre med fagkompetanse innen helsesektoren er stort. Norge mangler tusenvis av slike arbeidere, ifølge Nav.

Helsesektoren dominerer oversikten over hvilke yrker som mangler arbeidskraft i Navs ferske bedriftsundersøkelse for 2024 (se hele lista lenger ned i saken).

Et manko på 4.250 sykepleiere og spesialistsykepleiere, 3.100 helsefagarbeidere og 1.950 personer i andre helseyrker, er fasiten Nav kommer med. Det tilsvarer mer enn antall ansatte på Sykehuset Østfold, landets 4. største sykehus målt i pasientgrunnlag.

Totalt estimerer Nav en arbeidskraftmangel på 43.600 personer innenfor alle næringskategorier. Mangelen er klart størst innen helse- og sosialtjenester, hvor det er estimert et behov på 13.800 personer. Det er 800 færre enn i 2023, men likevel et historisk høyt nivå, slår Nav fast.

Neste næring på lista mangler under halvparten så mange arbeidere.

– Sykepleiermangelen er en alvorlig trussel mot vår felles helsetjeneste, og Navs bedriftsundersøkelse viser igjen denne mangelen. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på. Når de to neste plassene også er helseyrker viser det at vi står på kanten av stupet før helsevesenets kollaps, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Sliter med rekrutteringa

Behovet for arbeidskraft i helsesektoren er stor i alle deler av landet, med Innlandet på topp.

Helse- og sosialtjenester er også den næringa med klart høyest prosentdel av virksomheter som oppgir å ha hatt rekrutteringsproblem, med 40 prosent.

– Vi trenger alle yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Uten nok dyktige helsefagarbeidere får ikke sykepleierne gjort jobben, noe som igjen kan føre til at pasientene får ikke den hjelpen de trenger, sier Larsen.

Hun krever at politikere kommer på banen, blant annet for å øke lønna og senke belastningen på yrkesgruppene i helsesektoren.

– Her har helse- og omsorgsminister Vestre håndfast bevis på at sykepleiermangelen er reell og voksende, sier hun.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Få tror på økt sysselsetting

Totalt sett har mangelen på arbeidskraft gått betydelig ned fra 2023, og er nå på samme nivå som gjennomsnittet de siste ti årene, ifølge Nav. For bare to år siden manglet det 70.000 personer for å dekke arbeidslivets behov.

Likevel er optimismen for nye arbeidsplasser lav nå. Netto er det kun en av ti bedrifter som venter økt sysselsetting.

– Vi må tilbake til 2016 for å finne lavere optimisme, og det er kun tre ganger de siste 20 årene at den har vært så lav som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Se hele oversikten over Navs estimerte mangel på arbeidskraft innenfor ulike yrkesgrupper her:

Yrker som mangler arbeidskraftAntall personer
Sykepleiere3.750
Helsefagarbeidere3.100
Andre helseyrker1.950
Butikkmedarbeidere1.600
Kokker1.250
Legespesialister1.150
Elektrikere1.000
Anleggsmaskin- og industrimekanikere950
Tømrere og snekkere900
Grunnskolelærere850
Sveisere850
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.800
Andre salgsmedarbeidere750
Bussjåfører og trikkeførere750
Lastebil- og trailersjåfører700
Servitører600
Vernepleiere550
Frisører550
Dørselgere550
Rørleggere og VVS-montører550
Platearbeidere550
Bilmekanikere550
Spesialsykepleiere500
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.500
Betongarbeidere450
Andre håndverkere450
Psykologer400
Kontormedarbeidere400
Andre ingeniører350
Bioingeniører350
Andre bygningsarbeidere350
Overflatebehandlere og lakkerere350
Bil-, drosje- og varebilførere350
Renholdere i bedrifter350
Yrkesfaglærere300
Førskolelærere300
Andre personlige tjenesteytere300
Sivilingeniører (industri og produksjon)250
Revisorer, regnskapsrådgivere250
Programvareutviklere250
Regnskapsmedarbeidere250250
Isolatører mv.250
Anleggsmaskinførere250
Jurister og advokater200
Bygningsingeniører200
Elektronikkingeniører200
Regnskapsførere200
Bartendere200
Andre pleiemedarbeidere200
Plante- og husdyrprodusenter200
Automatikere200
Serviceelektronikere200
Bakere, konditorer mv.200
Operatører innen næringsmiddelproduksjon200
Andre administrative ledere150
Ledere av industriproduksjon mv.150
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting150150
Sivilingeniører (bygg og anlegg)150
Universitets og høyskolelektorer/-lærere150
Lektorer mv. (videregående skole)150
Andre lærere150
Finans- og investeringsrådgivere150
Nettverks- og systemteknikere, IKT150
Butikkavdelingssjefer150
Telefon- og nettselgere150
Melke- og husdyrprodusenter150
Energimontører150
Andre stasjonære maskinoperatører150
Montører av mekaniske produkter150
Montører av elektriske og elektroniske produkter150
Andre hjelpearbeidere i industri150
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet100
Ledere av utdanning og undervisning100
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.)100
Sivilingeniører (elkraftteknikk)100
Sivilingeniører (elektronikk)100
Allmennpraktiserende leger100
Spesialister i pedagogikk100
Spesiallærere/spesialpedagoger100
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet100
Systemanalytikere/-arkitekter100
Andre programvare- og applikasjonsutviklere100
Rådgivere innen sosiale fagfelt100
Elkraftingeniører100
Maskiningeniører100
Arbeidsleder, bygg og anlegg100
Helsesekretærer100
Innkjøpere100
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt100
Driftsteknikere, IKT100
Lønningsmedarbeidere100
Kosmetologer mv.100
Servicemedarbeidere (bensinstasjon)100
Brannkonstabler100
Fengselsbetjenter100
Vektere100
Gartnere100
Glassarbeidere100
Slaktere, fiskehandlere mv.100
Møbelsnekkere100
Operatører innen metallflatebehandling100
Andre montører100
Kjøkkenassistenter100
Strategi- og planleggingssjefer50
Ledere av logistikk og transport mv.50
Ledere av IKT-enheter50
Ledere av omsorgstjenester for barn50
Ledere av helsetjenester50
Ledere av eldreomsorg50
Varehandelssjefer50
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter50
Geologer og geofysikere50
Matematikere, statistikere mv.50
Sivilingeniører (miljøteknikk)50
Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk)50
Jordmødre50
Tannleger50
Farmasøyter50
Audiografer og logopeder50
Andre språklærere50
Organisasjonsrådgivere mv.50
Informasjonsrådgivere50
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter50
Salgskonsulenter innen IKT-produkter50
Applikasjonsprogrammerere50
Databasedesignere og -administratorer50
Systemadministratorer50
Sikkerhetsanalytikere mv.50
Andre juridiske yrker50
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi50
Tekniske tegnere50
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri50
Tannpleiere50
Kundebehandlere lån og kreditt50
Selgere (engros)50
Eiendomsmeglere og –forvaltere50
Andre yrker innen forretningstjenester50
Politibetjenter mv.50
Andre yrker innen offentlig forvaltning50
Kundebehandlere, bank og postkontor50
Hotellresepsjonister50
Forsikrings- og finansmedarbeidere50
Lagermedarbeidere og materialforvaltere50
Logistikkmedarbeidere50
Innehavere av kiosk/liten butikk50
Skoleassistenter50
Andre sikkerhetsarbeidere50
Korn- og grønnsaksprodusenter50
Andre dyreoppdrettere og røktere50
Havbruksarbeidere50
Murere50
Steinhoggere mv.50
Taktekkere50
Kuldemontører mv.50
Malere og byggtapetserere50
Feiere, fasaderenholdere mv.50
Kopper- og blikkenslagere50
Verktøymaker, låsesmeder mv.50
Metalldreiere mv.50
Tele- og IKT-installatører50
Yrkesdykkere50
Prosessoperatører (oppredning)50
Operatører innen metallurgiske prosessfag50
Operatører innen kjemisk industri50
Operatører innen plastprodukter50
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere50
Kran- og heisførere mv.50
Truckførere50
Dekks- og maskinmannskap (skip)50
Renholdere i private hjem50
Andre rengjørere50
Hjelpearbeidere i anlegg50
Laste- og lossearbeidere50
Altmuligmann50

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

---

Navs bedriftsundersøkelse

  • Navs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.
  • På bakgrunn av disse svarene estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker.
  • Bedriftsundersøkelsen ble gjennomført fra januar til mars i år blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 10.655 virksomheter har svart, noe som tilsvarer 70 prosent av utvalget.

---

Les også: Professor: Sykepleiere og leger er i ferd med å lure kommuner og sykehus

Les også: Økning i søkere til sykepleierutdanning – lærerutdanningen fortsetter å falle

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen