Innenriks

Økning i søkere til sykepleierutdanning – lærerutdanningen fortsetter å falle

900 flere hadde sykepleie som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning enn i fjor, viser nye tall fra Samordna opptak.

Til sammen har 142.416 personer søkt høyere utdanning via Samordna opptak, en økning på 4,7 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

9943 personer har søkt sykepleie på førsteplass, mot 9012 året før. I toppåret 2018 var det hele 15.789 førsteplass-søkere til faget. Det tilbys 5419 studieplasser innen sykepleie, skriver Samordna opptak i sitt faktanotat.

Til tross for at pendelen snur for sykepleie etter flere års nedgang, er det størst økning for historie, økonomi og samfunnsvitenskap. Historiefaget har 13 prosent flere søkere enn året før, og 4112 har søkt det som sitt førstevalg. Det skjer samtidig som antallet studieplasser faller med 7,8 prosent. Størst prosentvis nedgang er det innen reiseliv, som går fra 425 til 333 førstevalgssøkere.

Pørni-effekten

Det var kun 5,8 prosent som hadde lærerstudier på førsteplass, en klar nedgang. Nedgangen i absolutte tall er fra 8600 i fjor til 8235 i år. Det er også noe færre studieplasser innen lærerutdanningen.

Det er også noe flere førstevalgssøkere innen barnevern, noe høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) spøkefullt spekulerte på om kunne skyldes TV-serien «Pørni».

– Er det Pørni-effekten som begynner? Strålende serie, sa han på Samordna opptaks pressekonferanse.

Flest søkere på jussen

Flest førstevalgssøkere er det på rettsvitenskap med oppstart høst ved Universitetet i Oslo. Her har hele 2102 søkere valgt det på førsteplass og kaster seg inn i kampen om 224 studieplasser. Flest førstevalgssøkere per studieplass har man i «Business, economics and data science – siviløkonom» ved Norges Handelshøyskole, der det er 1101 førstevalgssøkere på 50 studieplasser. Det betyr hele 22 søkere per plass.

60,1 prosent av søkerne er kvinner, noe som er om lag det samme som året før. Innen helsefag er det hele 77,3 prosent kvinner, innen pedagogiske fag 74,5 prosent. Menn er i overtall innen økonomi og administrasjon, idrett, informasjonsteknologi og teknologifag.

Det er i alt planlagt 1496 studieplasser enn i 2023. Økningen er størst innen økonomi- og administrasjonsfag (9,7 prosent) og informasjonsteknologi (9,1 prosent).

17 prosent flere søker fagskole

15.742 personer har søkt plass på fagskole gjennom Samordna opptak. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

Hele 9221 av disse har søkt fagskoleplass innen teknologiske fag på førsteplass, også dette en økning på rundt 17 prosent, viser tall fra Samordna opptak.

De fleste fagområdene opplever økte søkertall. Det eneste unntaket er reiseliv, som gikk fra 55 førstevalgssøkere i 2023 til 34 i 2024.

Flest førstevalgssøkere er det på lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Her har 933 personer søkt 48 plasser. Ytterligere 492 har søkt å ta lokomotivførerutdanningen på deltid på førsteplass. 885 personer har søkt Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen på førsteplass.

Bare rundt halvparten av fagskolene er med i det samordnede opptaket. Dette gjelder alle offentlige fagskoler, samt en del private.

Det tilbys også langt flere studieplasser på fagskoler gjennom Samordna opptak – fra 12.786 i fjor til 14.287 i år.

Les også: Lovende ny kreftvaksine

---

Utdanningene med flest førstevalgssøkere per studieplass

142.416 søkere har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna Opptak, dette er en økning på 4,7 prosent fra 2023. Disse utdanningene har flest førstevalgssøkere:

Det er 6.436 flere søkere til høyere utdanning enn i fjor. Hvis man ser bort fra koronaårene, så har det aldri vært flere søkere til høyere utdanning, viser tallene til Samordna opptak.

  • Rettsvitenskap (juss), høst, UIO: 224 planlagte studieplasser, 2102 søkere førstevalg.
  • Rettsvitenskap, UIB: 374 planlagte studieplasser, 2055 søkere førstevalg.
  • Økonomi og administrasjon – siviløkonom, NHH: 450 planlagte studieplasser, 1729 søkere førstevalg.
  • Ledelse, UIT: 800 planlagte studieplasser, 1385 søkere førstevalg.
  • Organisasjon og ledelse, deltid, nettbasert, HINN: 200 planlagte studieplasser, 1279 søkere førstevalg.
  • Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 160 planlagte studieplasser, 1233 søkere førstevalg.
  • Toll, vareførsel og grensekontroll, UIS: 60 planlagte studieplasser, 1111 søkere førstevalg.
  • Business, economics and data science – siviløkonom, NHH: 50 planlagte studieplasser, 1101 søkere førstevalg.
  • Bærekraftig økonomi og ledelse, deltid, NMBU: 750 planlagte studieplasser, 1054 søkere førstevalg.
  • Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor, NTNU: 205 planlagte studieplasser, 1050 søkere førstevalg.

Kilde: regjeringen.no.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen