Innenriks

Havari for regjeringens landbruksplan i Stortinget – mangler støtte for viktige punkt

Det har oppstått fullt kaos i Stortinget om regjeringens nye landbruksplan. Den opprinnelige støtten fra Høyre er nå borte, og dermed også stortingsflertallet.

– Regjeringen har opptrådt uredelig og lite tillitvekkende i denne saken. De har jobbet med denne meldingen i halvannet år og fått flertall for sitt eget forslag. Når de nå plutselig snur samme dag saken skal voteres over, viser det tydelig at dette ikke er en regjering man kan stole på, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Hun var tydelig oppgitt over regjeringen da saken ble debattert i Stortinget torsdag formiddag.

– Regjeringen bryter enigheten med oss. Å bryte en avtale er uryddig og uredelig, det beklager jeg. Forslaget som nå er lagt fram, har store økonomiske konsekvenser uten at vi er forelagt det, sa Westgaard-Halle i Stortinget.

Sinte bønder

Vendingen skjer etter at regjeringspartiene torsdag morgen leverte et nytt forslag der de vil legge til grunn et annet timetall for årsverk i landbruket enn de selv hadde blitt enige med Høyre og Venstre om.

Det skjer etter voldsomme protester fra næringen. Støyen fra demonstrerende bønder var lett å høre inne i stortingssalen, mens politikerne diskuterte hvordan de skal sikre bøndenes inntekter for framtiden.

I enigheten med Høyre og Venstre la man til grunn 1845 timer i året for bøndene, mens regjeringen i siste liten torsdag morgen foreslo 1750 timer.

– Regjeringen gir oss ikke annet valg når de bryter enigheten med oss, sa Westgaard-Halle i Stortinget.

Dermed er det ikke lenger flertall for modellen for hvordan man skal beregne inntektsnivået til bøndene i opptrappingsplanen.

– Vi har forhandlet i god tro med regjeringspartiene. Selv om vi opprinnelig hadde andre standpunkter, var det viktig for oss å lande en enighet som kan stå seg over tid. Nå spenner regjeringen bein både på forutsigbarhet og gode rammevilkår for næringen, og ikke minst egen tillit, sier Westgaard-Halle.

– Samme tallgrunnlag

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Solveig Vitanza forsvarer hvordan regjeringen har håndtert saken og avviser at Ap og Sp har opptrådt uredelig overfor Høyre.

– Enigheten det er snakk om, er basert på tallgrunnlaget som er lagt fram. Vi har ikke justert noen ting på den modellen basert på samtaler vi har hatt med Høyre og Venstre. Vi har hele tiden vært åpne på at vi ønsket å justere timetallet. Det har vært vårt hovedstandpunkt og søkt og fått et flertall for, sa hun

– Vi har ønsket at Stortinget skal komme næringen i møte, og derfor har vi lagt inn et ekstra forslag. Vi står for det og har ikke vært uærlig på det noen gang i prosessen, sa hun.

Men nå ryker altså enigheten med Høyre og dermed også stortingsflertallet for regjeringens opprinnelige plan for inntektsberegning.

– Det finnes kanskje ikke noe flertall i det hele tatt for inntektssystemet. Det er alvorlig, sa Alfred Bjørlo (V) i salen.

Stortinget skal stemme over planen klokka 14, men det er ennå helt uavklart hvilke deler av planen som kan få flertall av hvilke partier.

Les også: Høyres fest virker å være over

Flertall for 1750 timer

SV, Rødt, MDG og KrF har foreslått 1700 timer per årsverk i landbruket. I en hastig innkalt pressekonferanse torsdag morgen ga de beskjed om at de vil støtte regjeringens nye forslag om 1750 timer på dette punktet.

– Det er en ørliten forbedring og langt fra godt nok. Vi kan vurdere å stemme for å senke timetallet isolert sett, men vi gir ikke vår velsignelse til helheten, opplyser partiene i en felles uttalelse.

Partiene var tydelige på at de ikke ville støtte regjeringens modell for inntektsberegning, som i utgangspunktet hadde støtte fra Høyre.

De har foreslått sitt eget kompromiss for inntektsberegningen.

– Vi vil oppfordre regjeringspartiene nok en gang til å stemme for vårt kompromissforslag. Det vil både komme regjeringen og jordbruket godt i møte, i tillegg til å skaffe et bredt flertall som kan stå seg over tid, heter det i uttalelsen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes har vært saksordfører for saken. Han har bare ett ord for å beskrive regjeringens håndtering av saken:

– Uforståelig.

Les også: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vurderer å gi seg på Stortinget

Les også: Ap og Sp med kompromissforslag

Les også: Bondeleder melder seg ut av Sp i protest

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen