Innenriks

Andersen fastholder at han ble truet til å begå overgrep og drap

Jan Helge Andersen hevder fortsatt at det var Viggo Kristiansen som lokket med seg jentene i Baneheia og som truet fram handlingene for 24 år siden.

– Jeg var ikke alene, svarte Andersen på spørsmål fra statsadvokat Andreas Schei. Han valgte å ikke benytte seg av retten til å gi en fri forklaring om forholdene i tiltalen da han skulle forklare seg for Sør-Rogaland tingrett.

Jan Helge Andersen (43) inntok torsdag på ny vitneboksen i en rettssal for å forklare seg om voldtektene og drapene i Baneheia for 24 år siden. Han ønsker å forklare seg for retten og vil gjøre det etter beste evne «ut fra den han husker om det som skjedde den dagen», opplyste advokat Cecilie Krogh Fornes til NTB før retten ble satt.

– Jeg ble truet til drepe eller selv å bli drept. Jeg så ingen annen utvei enn å adlyde den ordren jeg hadde fått om å drepe, framholdt Andersen.

Det knytter seg spenning til om han vil komme med ny informasjon i lys av den nye etterforskningen som er gjennomført, og om forklaringen hans vil bidra til å gi de etterlatte svar. Innledningsvis tyder alt på at Andersens forklaring i det vesentligste er den samme som før: at det var Kristiansen som var hovedmann, initiativtaker og pådriver bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Viggo Kristiansen (44) er nå endelig frikjent for handlingene han ble dømt til 21 års forvaring for: drap og overgrep i Baneheia 19. mai 2000. Utfallet av den gjenåpnede straffesaken mot Andersen kommer ikke til å rokke ved frifinnelsen av Kristiansen, understreket aktoratet i sitt innledningsforedrag tirsdag.

Lokket med kattunger

Andersen var sammen med kameraten Viggo Kristiansen på utkikk etter en egnet teltplass i Baneheia, ifølge forklaringen hans. Det var ikke uvanlig å telte i det idylliske friluftsområdet i Kristiansand. Andersen og Kristiansen var ofte på tur sammen og bygde hytter, gapahuk eller satte opp telt i området.

Jentene ble lokket med fra badeplassen for å se på noen kattunger før handlingene fant sted, ifølge forklaringen fra Andersen. Jentene ble tatt med til et gjenvokst område med lite eller intet innsyn. Der startet hendelsesforløpet som endte med at de to venninnene ble drept – ifølge Andersen skjedde det på Kristiansens initiativ og uttrykte kommando.

Andersen hevder at han for det meste satt med ryggen til og verken grep inn eller forsøkte å tilkalle hjelp. Han hadde tidvis dårlig hukommelse om detaljer rundt handlingene.

– Dette er jo ting jeg har brukt nesten 24 år på å glemme, sa han.

Hans egen involvering skjedde først da Kristiansen truet ham med kniv til å forgripe seg på eldstejenta og kort tid etter til å drepe den yngste, ifølge forklaringen. Aktoratet mener nye analyser av DNA-funn på åstedet understøtter hypotesen om at Andersen forgrep seg på begge jentene før de ble drept.

Kan ikke forklare DNA-funn

Nye analyser av DNA-funnene som ble sikret under den opprinnelige etterforskningen i 2000, gir to fullverdige treff og en delprofil fra Andersen på den eldste jenta. Selv om ett av funnene ikke utgjør en fullverdig profil, er det av en slik art at aktoratet mener den må være Andersens.

Det ble dessuten i den fornyede undersøkelsen av genmaterialet i saken gjort et funn av mannlig DNA – en Y-profil – som aktoratet også mener må være Andersens, på den yngste.

Det er derimot ikke funnet DNA fra Viggo Kristiansen verken på åstedet eller på noen av ofrene – til tross for at det var han som skal ha vært den desidert mest aktive, ifølge Andersens forklaring. Han poengterte at det også i 2000 var forvirring rundt hvor det var funnet DNA og hvorfra det biologiske materialet kom.

– Påtalemyndigheten mener det er funnet DNA fra deg både på Lena og Stine Sofie. Har du noen forklaring på det, spurte statsadvokat Schei.

– Nei, svarte Andersen uten å utdype.

Overgrepsmateriale

Han nektet tirsdag straffskyld for drapet på Paulsen da rettssaken startet. Torsdag gjentok erkjente han på nytt drapet på Sørstrønen, men sto fast ved at det var Kristiansen som drepte Paulsen.

Under innledningsforedraget tirsdag antydet aktoratet at de kan spørre Andersen om anmeldelser som kom svært nylig. Politiet har de siste årene funnet bilder og tekster som seksualiserer barn på hans digitale enheter.

Under statsadvokat Andreas Scheis utspørring ble Andersen flere ganger konfrontert med avhør og forklaringer han ga under en opprinnelige etterforskningen. Konfrontasjonene kan tolkes slik at aktoratet mener Andersen fortløpende har endret og tilpasset forklaringene sine etter hvert som det dukker opp nye bevis mot ham.

Forklaringen til Andersen skulle egentlig begynne tirsdag, men etter anmodning fra ham og forsvarerne ble den flyttet til torsdag. Andersen var heller ikke til stede på onsdagens befaring i Baneheia, og han har ikke tenkt å være til stede under mesteparten av den åtte uker lange rettssaken.

Les også: Mener det er dypt problematisk at Jan Helge Andersen ikke er tiltalt for falsk anklage

Les også: Tidligere Dagbladet-journalist tar Viggo Kristiansen til retten

Les også: Viggo Kristiansen får 55 millioner kroner av staten


Mer fra Dagsavisen