Innenriks

Kommunene skal få kreve flere utleieboliger

Boligmeldingen som ble lagt fram i mars la opp til satsing på nye eierskapsformer og mer utleie i boligmarkedet. Nå kommer de første forslagene fra regjeringen.

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Det overordnede målet er jo at flere skal få et godt sted å bo, innleder kommunalminister Erling Sande (Sp) overfor NTB.

Mandag går det et forslag ut på høring som regjeringen håper skal bidra i den retning. Kommunene skal få mulighet til å kreve mer av utbyggerne bak nye boligprosjekter: At de skal benytte borettslag som organisasjonsform, at en viss andel av boligene skal bli tilbudt som leie-til-eie eller deleie, og at en viss andel av boligene skal være utleieboliger.

Storbykommunene etterspør

– Det gir større muligheter til å regulere boligsammensetningen. Vi har inntrykk av at dette er verktøy de ønsker seg, sier Sande.

Han sier at særlig storbykommunene har etterspurt disse grepene, men også en del mindre kommuner. Kommunalministeren håper de nye hjemlene kan skape mer varierte nabolag.

– Kan dette tolkes som at man setter i stein at drømmen om å eie egen bolig er utenfor manges rekkevidde?

– Det er jo krevende på boligmarkedet for mange, vi ser at andelen eiere går ned. Regjeringen ønsker jo at flere skal kunne eie en bolig, men vi må også ha et velfungerende leiemarked.

Vil ikke få fart på boligbyggingen

Sande legger også til at deleie og leie-til-eie bidrar til at folk potensielt kan eie boligen på sikt. Selv om de nye hjemlene ikke nødvendigvis bidrar til å få fart på boligbyggingen, tror han det vil gjøre det enklere for folk med ulike forutsetninger å finne boliger som passer.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få opp boligbyggingen er å stanse prisveksten og unngå videre renteøkninger.

Les også: To av tre unge får hjelp av foreldre til boligkjøp i Oslo

Les også: Luserente for landets leietakere

Les også: Ap: Vil hindre at fattigdom går i arv

Les også: Rød Ungdom vraket lederen: – Vi vil ikke være en del av dette lenger

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen