Innenriks

Skole-Norge ikke rustet for vold og trusler – refses av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet feller en knallhard dom over manglende forebygging av vold i Skole-Norge. Tre av fire skoler fikk pålegg etter avdekking av mangelfulle rutiner.

Blant de 62 skolene som hadde Arbeidstilsynet på besøk i fjor, fikk hele 47 kritikk for manglende forebygging av vold og trusler. Det viser en gjennomgang av tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet gjennomført av Klassekampen.

De siste årene er det meldt om økning i grov vold i norske skolegårder. Ifølge rapportene fra Arbeidstilsynet svikter skolene systematisk i forebygging og håndtering av volden.

– Vi finner utfordringer med vold og trusler på svært mange skoler og synes det er alvorlig at reaksjonsprosenten er så høy, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Påleggene som de 47 skolene har fått fra Arbeidstilsynet, handler om manglende risikovurderinger, rutiner og planer, opplæring av lærerne og oppfølging etter voldshendelser.

Tilsynene avslører også at lærere får for lite informasjon om risikobildet ved skolen, og dårlig håndtering av konkrete voldsepisoder. Etter en voldshendelse er det ofte mangler i oppfølgingen av den voldsutsatte læreren.

– Dette er en bransje som har stort forbedringspotensial når kommer til håndtering av vold og trusler. Det er synd at det fremdeles ikke prioriteres tilstrekkelig, sier Aagaard.

Les også: Kraftig økning i vold og trusler mot ansatte i Osloskolen

Les også: Dramatisk trusselsituasjon på Oslo-skole: Elev skal ha blitt truet med skytevåpen


Mer fra Dagsavisen