Innenriks

SV og Frp vil beholde Kjevik leir

Forsvarets virksomhet på Kjevik skal legges ned og Luftforsvarets tekniske skole skal flyttes til Værnes. Nå mener SV og Frp at man bør se på vedtaket på nytt.

Luftforsvarets skolesenter skal etter planen ha flyttet ut av Kjevik leir og inn på Værnes garnison i løpet av 2026. Dette ble bestemt da Stortinget vedtok langtidsplanen for forsvarssektoren i 2016.

Nå ber SV og Frp om at vedtaket omgjøres, skriver Forsvarets forum.

– Først og fremst vil nedleggelse bety en ytterligere svekking av det flytekniske miljøet i Forsvaret. Vi trenger flere flyteknikere, ikke færre, og alt tyder på at flesteparten av de dyktige lærerne og det fagmiljøet som i dag er på Kjevik ikke vil bli med til Værnes, sier Ingrid Fiskaa (SV).

– Forutsetningene for å flytte er ikke der mer

Opprinnelig skulle virksomheten på Kjevik legges ned i løpet av 2025, men fristen ble flyttet da nye prognoser viste at undervisningsbyggene på Værnes ikke ville være ferdige før i 2026.

Også stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) er kritisk til å flytte Luftforsvarets virksomhet på Kjevik.

– Forutsetningene for å flytte er ikke der mer. Kongstanken var at alle trinn i utdannelsen teknisk og militært skulle legges der, men siden er flere av enhetene spredd for alle vinder, sier han.

Både SV og Frp stemte for flyttingen, men partiene har nå endret mening.

Argumenterer for flytting

NTB har bedt Forsvarsdepartementet om en kommentar til uttalelsene fra SV og Frp. Kommunikasjonsavdelingen viser til et skriftlig svar forsvarsminister Bjørn Arild Gram ga på et spørsmål fra Fiskaa i desember i fjor.

Der skriver Gram at gjennomføringen av Stortingets vedtak er godt i gang, og argumenterer samtidig for å flytte skolesenteret til Værnes.

– Etableringen av skolesenteret på Værnes vil være et godt grunnlag for å beholde kompetanse i Luftforsvaret gjennom muligheten for et livslangt karriereløp i samme region, med en kraftsamling av operativ virksomhet, fagutdanning og krigsskoleutdannelse i Trøndelag, skriver han.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Hjelp oss å bli bedre. Delta i vår spørreundersøkelse


Mer fra Dagsavisen