Innenriks

Naturvernere anker Førdefjorden-dommen – mener Efta-domstolen må vurdere den

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anker dommen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden til lagmannsretten. De vil ha spørsmålet vurdert av Efta-domstolen

– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene ber lagmannsretten om å forelegge spørsmålet for Efta-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås.

Efta-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet at de Efta-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått tillatelse av staten til å deponere gruveavfallet i fjorden. Siden 2008 har miljøvernere kjempet for å hindre at gruveavfall skal dumpes i Førdefjorden.

De mener også at gruveavfallet vil ramme livet i Førdefjorden hardt. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har særskilt vern som nasjonal laksefjord.

Les også: Vil redde lokal skog: – Skamløse politikere forsyner seg av skauen vår (+)

Les også: Vi ønsker Google velkommen hit – med forbehold

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: