Nyheter

Spellemannprisvinnere vil redde lokal skog: – Del av en global utfordring

– Det er skamløst at politikere bare forsyner seg av skauen vår, sier den prisbelønte musikeren Hedvig Mollestad. Søndag spiller hun og Lars Beckstrøm fra deLillos gratis, for å redde skog på Nesodden utenfor Oslo fra nedbygging.

Også Per Øystein Sørensen fra Fra Lippo Lippi, den eksperimentelle folkemusikeren Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola, med en mangefasettert musikerkarriere, vil delta under «Skogrock mot gigantutbygging i Bergerskogen».

– Det finnes andre områder på Nesodden som burde prioriteres til boligbygging i stedet for dette området, sier Lars Beckstrøm til Dagsavisen.

Men varaordfører Tage Slind Jensen (H) mener boligene som er planlagt der, er noe Nesodden trenger.

I Bergerskogen er det også mange døde trær som kan være viktige for en rekke arter.

– Jobbe på for å forhindre krise

– Vi vil minne folk på at de er delaktige i hva som skjer med nærmiljøet deres, sier Hedvig Mollestad, som har fått mange lovord for sitt gitarspill og også for sine evner som komponist.

For ikke å snakke om priser. Så langt har hun blant annet vunnet Spellemannprisen to ganger – i likhet med deLillos, fått én Gammleng-pris – også det i likhet med deLillos, og én Edvard-pris, samt musikerprisen fra Kongsberg Jazzfestival, ifølge Wikipedia.

– Det er i vår nærmeste krets at vi får gjort mest. Det er der vi har sjansen til å si fra hva vil egentlig vil, fortsetter Mollestad.

– Samtidig er det å ta vare på skogen vår, bare en liten del av en global utfordring. Vi må derfor jobbe på for å forhindre at det blir helt krise.

Som Dagsavisen har påpekt i flere tidligere artikler, forsvinner fortsatt mye natur på grunn omfattende utbygging mange steder, til tross for ambisiøse politiske mål om å bevare nettopp mer natur.

– Nedbyggingen av norsk natur er ute av kontroll, uttalte MDGs Une Bastholm, nylig til Dagsavisen.

Et vedtak fattet av Nesodden kommunestyre i desember, er bakgrunnen for Hedvig Mollestads engasjement. Da ble det et knapt flertall for å «tilrettelegge for inntil 123 boliger» i Hellvikveien i kommunen. Planen, som nå er på høring, innebærer også etablering av en amfibiedam i den delen av det aktuelle området som i dag er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.

Arealet som foreslås til utbyggingsformål, «er i stor grad ubebygget», men det finnes likevel dem som allerede bor i området.

Også Lars Beckstrøm, her sammen med resten av deLillos i 2020, stiller og spiller gratis på Skogrock. I likhet med Hedvig Mollestad er Beckstrøm bosatt på Nesodden. På bildet ser vi fra venstre, Lars Lundevall, Lars Lillo Stenberg, Lars Beckstrøm og Øystein Paasche.

– På tide at det blir strammet inn

– Både dvergspett og kattugle holder til der, forteller Liv Klungsøyr i sammenslutningen Bergerskogens Venner, som står bak søndagens Skogrock, sammen med Hellviktangen Kunstkafé.

– Hvorfor er det så viktig å bevare dette skogområdet?

– Dette er en nærskog som er mye brukt av skolene og dem som bor rundt området. Samtidig er den veldig artsrik, selv om den ikke er på mer enn om lag 100 dekar, svarer Klungsøyr.

– Det er tragisk at vi i disse dager, selv om vi vet hvor viktig skogen er for biomangfoldet og lagringen av klimagasser, at landet vårt likevel blir bygd ned bit for bit. Det er på tide at det blir strammet inn overfor kommunene, fortsetter Klungsøyr.

– Hvor bør det i stedet bygges nye boliger?

– Nesodden er allerede tett bebygd. Det er bygd mye mer enn det kommuneplanen tilsier. Vi har verken skole- eller vannkapasitet til enda flere boliger, svarer Klungsøyr.

– Tror du at Skogrock vil kunne påvirke det politiske flertallet til å skifte mening om de 123 nye planlagte boligene?

– Ja, når de ser hvor mange som møter opp til Skogrock, og hvor stor motstanden er. Natur og Ungdom skal dessuten samle underskrifter mot nedbyggingen, og ha med seg et høringsinnspill som er fiks ferdig til å signeres, og sende det til kommunen.

Sopparten rynkeskinn, som har status som «nær truet» i Norsk rødliste for arter, er funnet på en stokk i Bergerskogen.

– Færre taler naturens sak

Hedvig Mollestad har ikke minst skapt furore med sin svært slagkraftige trio, men søndag stiller hun som soloartist for å bevare et skogområde hun kjenner godt.

– Dette er mitt lokalmiljø. Skogen ligger i skolekretsen til barna mine, mellom skolen og der hvor vi bor, forteller Mollestad.

I likhet med Mollestad bor også Lars Beckstrøm på Nesodden.

– Jeg bor ikke akkurat der, sier han om Bergerskogen.

– Men jeg kan sykle bort dit på kort tid. Dette er et friluftsområde som både barn, voksne og familier har et veldig nært forhold til, forteller Beckstrøm.

– Det er kjempefint at vi nå med Skogrock kan samle folk til en bevisstgjøring om betydningen av å bevare denne skogen, sier Mollestad.

– Hva gjør vi med stedene der vi bor? Skal vi ha høye hus der? Veldig mange sterke krefter har planer for å skaffe til veie flere boliger. Færre taler naturens sak. Mange ser ikke de lange konsekvensene ved å bygge ned natur nå. Vi må helt klart bli mye mer oppmerksomme på hvor vi bygger, understreker Mollestad.

Hun er også bekymret over i hvor liten grad folk blir informert om endringer som kan få stor betydning for lokalmiljøet.

– Dette skjer jo fort, sikkert uten at mye av befolkningen har fått det med seg, sier Mollestad om planene om boligbygging i Bergerskogen.

– Er du aktiv på andre måter for å vise ditt engasjement for naturen?

– Jeg er medlem av BirdLife Norge, svarer Mollestad.

Per Øystein Sørensen (t. h.) – her fotografert helt tilbake i 1989, da han utgjorde Fra Lippo Lippi sammen med Rune Kristoffersen, er en tredje Nesodden-beboer som stiller opp til støtte for lokal skog, og mot planlagt boligbygging.

Behov for flere leiligheter

Tage Slind Jensen er varaordfører for Høyre i Nesodden kommune. Partiet han representerer er for byggeplanene i Bergerskogen, i likhet med Ap, Frp og KrF, forteller han.

– Dette er et byggeprosjekt som Nesodden trenger, sier Jensen.

– Dette var også en sentral sak i valgkampen, og partiene som var for det, fikk et politisk flertall.

– Nesodden har blant landets høyeste boligpriser og det er mange eneboliger her. Det betyr at unge er ekskludert fra boligmarkedet. Det samme gjelder for eldre. Det er derfor behov for flere leiligheter, fortsetter Jensen.

– Tomten på Skjønhaug – i randsonen til Bergerskogen, er sonet til boligformål (Noe som innebærer at tomten kan bli regulert til boligformål etter hvert, men først etter en politisk behandling av en slik endring, journ. anmrk.) Prosjektet for dette området, omfatter både leiligheter og rekkehus, blant annet 48 leie til eie-boliger. Vi har ingen slike boligsosiale prosjekter på Nesodden nå. Dette vil bli et attraktivt og flott område for unge og familier å etablere seg.

Bergerskogen byr også på dyreliv. Denne kattugla har trolig hekket i den hule bjørka den sitter i, tror fotograf Bård Bredesen.

Hva så med hensynet til naturen?

– Utbyggeren skal ta vare på alle eiketrærne i området, som vil få bedre kår fordi det nå er grantrær som skygger for dem. Det skal også tas vare på en stokk med en sjelden sopp. Og så skal det lages en amfibiedam. Nesodden er jo en salamandervennlig kommune.

– Hva tenker du om motstanden mot byggeprosjektet?

– Jeg synes at det er fint med engasjementet, selv om jeg ikke er helt enig i påstandene fra dem som er imot, svarer Jensen.

---

Nesodden

  • Nesodden er en kommune i Oslo-regionen i Akershus fylke.
  • Den hadde 20.322 innbyggere per 1. januar 2023.
  • Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst.
  • Kommunen har sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker og Bærum i vest, og mot Nordre Follo i øst. I sør grenser kommunen til Frogn.

Kilde: Wikipedia

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: (+) Helgens nye låter: Girl In Red gjør det igjen

Mer fra Dagsavisen