Innenriks

Markant økning i vold mot skoleansatte

På seks år har det blitt sendt 23.000 meldinger om vold og trusler fra skolene i Oslo.

Av NTB og Dag Høie

Stadig flere lærere i Oslo-skolen sier de har opplevd vold på arbeidsplassen. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen lærere som rapporterer om vold har økt helt siden 2013. Økningen er mye tydeligere enn i andre yrker, skriver Aftenposten.

– Vi kan slå fast at det har vært en økning i andelen som rapporterer om vold blant sysselsatte i undervisningsyrker, sier Kristina Strand Støren i SSB til avisen.

På seks år har det blitt sendt 23.000 meldinger om vold og trusler fra skolene i Oslo.

Rundt 14 prosent av ansatte i skole og undervisning rapporterer at de er blitt utsatt for vold det siste året. Andelen er doblet siden 2010, da tallet var rundt 7 prosent, skriver Aftenposten. Det kommer fram i SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener pandemien, sosiale medier og mobilbruk og innskrenking av lærerens makt i klasserommet kan ha bidratt til voldsøkningen i Oslo-skolen. Hun sier at lærernes myndighet i klasserommet må gjenreises.

Listhaug tar til orde for at den berømte 9A-paragrafen, ofte kalt «mobbeloven», bør endres. Den gir i dag skolene aktivitetsplikt hvis elevene opplever å bli krenket.

– Lærerstanden blir sviktet. Det er rett og slett sjokkerende at man skal finne seg i å stå i en sånn jobb, sier Frp-lederen, som selv er utdannet adjunkt.

– Lærere er redd for å bli anklaget for å krenke elever. Eller å bli kalt rasist, sier hennes partikollega Himanshu Gulati.

Frp vil senke terskelen for å flytte elever til en annen skole og opprette egne skoletilbud for elever med problematisk atferd. De skoleansatte skal også få rett til informasjon om elever med voldshistorikk.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kaller økningen en «uakseptabel utvikling». Hun forteller at regjeringen skal legge fram et lovforslag som skal tydeliggjøre lærernes handlingsrom. Forslaget er ventet til våren.

– Det har manglet et tydelig regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn for å stoppe og avverge vold. Det får vi nå på plass.

Mer fra Dagsavisen