Innenriks

Miljødirektoratet: Aldri målt høyere nivåer av metan over Norge

Miljødirektoratet varsler om alarmerende høye metan-konsentrasjoner i atmosfæren og over Norge.

– Den pågående økningen av metan i atmosfæren setter oppnåelse av klimamålene i Parisavtalen i fare. Utviklingen er skremmende fordi metan er en kraftig klimagass. Desto større konsentrasjoner av metan i atmosfæren, desto mer og dypere må vi kutte i de andre klimagassene, som CO2 og lystgass direktør for Miljødirektoratet, sier Ellen Hambro.

På oppdrag fra Miljødirektoratet måler klima- og miljøinstituttet Nilu konsentrasjonen av klimagasser og partikler i atmosfæren. Målingene skjer på Zeppelinobservatoriet på Svalbard og Birkenesobservatoriet i Agder.

Miljødirektoratet sier at det aldri har vært målt høyere gjennomsnittskonsentrasjoner av metan over Norge.

Usikkert hva som er årsaken

– Parisavtalen har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, helst 1,5 grader. Vi er allerede på 1,1 grader oppvarming og nærmer oss veldig raskt 1,5 grader. Metan har en sterk varmeeffekt på kort sikt. Vi trenger å snu metankurven for raskt å begrense den globale oppvarmingen, sier Ellen Hambro.

Det er knyttet stor usikkerhet til hva som er årsaken eller årsakene til den kraftige økningen av metan i atmosfæren, men ny forskning og overvåking kan stadig fortelle oss mer.

Tropisk våtmark

Hovedårsaken til den kraftige økningen i metan er relatert til økt makrobiotisk aktivitet i tropiske våtmarksområder, ifølge den nye klimagassrapporten fra Nilu

– Mikrobiota er mikroskopiske organismer som lever i luft, vann og på land, og våtmark er en naturtype som omfatter områder som myrer, grunne tjern og innsjøer, deltaer og sumpmark, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

– At hovedkilden til metanøkningen det siste tiåret er utslipp fra tropisk våtmark, er spesielt bekymringsfullt fordi det er vanskeligere å gjøre noe med naturlige utslippskilder enn de menneskeskapte, sier seniorforsker Stephen Matthew Platt i Nilu.

Mer fra Dagsavisen