Innenriks

Dommerne delt i synet på Tengs-saken

Dommerne i Tengs-saken har delt seg i et flertall og et mindretall i synet på hvorvidt Johny Vassbakk er skyldig eller ikke. To av lekdommerne har tatt dissens.

Oppdatert klokken 12.30: Vassbakk frikjent for Tengs-drapet

Det ble klart da domstolen avsa dom i den over 28 år gamle drapsgåten tirsdag. Det gjenstår å høre hva flertallet har falt ned på om skyldspørsmålet i saken, men det er på det rene at retten legger til grunn at DNA-funnet som ble gjort på strømpebuksa til Birgitte Tengs, stammer fra tiltalte Johny Vassbakk.

– Etter rettens syn er det bare teoretisk mulighet for at andre enn tiltalte kan ha avsatt materialet, sa lagmann Jarle Golten Smørdal da han gjennomgikk undersøkelsene som er gjort av biologiske spor i Tengs-saken.

Dommerne understreker imidlertid at funnet må være såkalt gjerningsrelevant for at det skal kunne brukes som bevis for at tiltalte er skyldig.

Flertall på fem dommere

Det var etter en summarisk gjennomgang av uenigheten mellom aktoratet og forsvarerne rundt det avgjørende DNA-beviset, at lagdommer Jarle Golten Smørdal opplyste at retten hadde delt seg i et mindretall på to og et flertall på fem.

De to fagdommerne er en del av flertallet.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal.

Domsavsigelsen startet klokka 10 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

Seksuelt motivert drap

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Ett hovedbevis

Påtalemyndigheten har kun ett bevis som kan knytte Vassbakk til Tengs – en del av DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa som Tengs hadde på seg da hun ble drept på en avsidesliggende grusvei på Karmøy.

Forsvarerne til Vassbakk mener at det ikke kan fastslås med sikkerhet at genmaterialet stammer fra 53-åringen, eller hvordan det har kommet på strømpebuksa.

– DNA må aldri være det eneste beviset. Alle de sakkyndige i saken vår har vært helt klare på det. Det er viktig, fordi funn av DNA sier ingen ting om når materialet ble avsatt og hvordan det ble avsatt, sa Stian Bråstein i sin avsluttende prosedyre i lagmannsretten.

---

Fakta om Tengs-saken

  • 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.
  • Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.
  • I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.
  • 1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.
  • Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.
  • 17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.
  • 6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.
  • Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.
  • Tirsdag 5. desember klokken 10 ble lagmannsrettens dom avsagt. De frifinner Vassbakk.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen