Innenriks

Opposisjonen reagerer på pengebruken i budsjettet: – Gjør ikke hverdagen enklere

Høyre, Frp og Venstre reagerer alle på at regjeringen henter ni milliarder kroner fra en engangsavsetning fra Eksportfinansiering Norge.

Punktet som skaper skepsis i opposisjonen finnes i inndekkingsporsjonen av budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV under navnet «Tapsavsetning til Eksfin».

Eksfin, eller Eksportfinansiering Norge som det egentlig heter, tilbyr lån og garantier til norske eksportbedrifter, deres underleverandører, og utenlandske kjøpere. Herfra henter regjeringspartiene og SV ni milliarder kroner i form av penger som har stått urørt på konto, for å dekke eventuelle tap.

– Vi er opptatt av å ikke øke oljepengebruken. Derfor har vi tatt penger fra Eksportfinansiering, så er det noen omprioriteringer her og der, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Se pressekonferansen om budsjettenigheten her:

– Bør kunne forvente en mer seriøs behandling

Flere opposisjonspartier har reagert på pengebruken – som finansierer mesteparten av utgiftsøkningene i budsjettforliket.

– Jeg er bekymret for at denne regningen må dekkes med økte skatter i neste budsjett. Da havner regningen hos folk og bedrifter, sier nestleder Tina Bru (H).

– Innbyggerne burde kunne forvente en mer seriøs behandling av landets statsbudsjett, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Også fra Venstres side er det misnøye med inndekningen.

– Dette må jo dekkes inn også da, når engangspengene er borte. Da vil regjeringen enten måtte sette opp skattene, eller gå i oljefondet og hente penger. Dette er bare maskert oljepengebruk, som gjør en stor offentlig sektor enda større, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Mener det har gått for lite til hverdagsøkonomien

Bru mener budsjettavtalen gjør lite for å hjelpe folk med hverdagsøkonomien.

– Regjeringen gjør ikke hverdagen enklere for folk og tar ikke ansvar for fremtiden. Budsjettet gjør lite for å styrke folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, sier Bru.

Hun mener regjeringen og SV ikke klarer å prioritere og øker utgiftene kraftig. Bru roser den økte barnetrygden, men mener det er lite som hjelper på folks hverdagsøkonomi. I tillegg kritiserer Høyre-nestlederen at den ekstra arbeidsgiveravgiften regjeringen innførte i 2022.

Mer fra Dagsavisen