Innenriks

Endrer skatteplaner – henter inn engangsinntekter for å få budsjettet til å gå opp

I budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV reduseres skattelettet fra 6 milliarder til rundt 4,5 milliarder, og milliarder blir hentet i engangsinntekter.

240 av skattelette-millionene som forsvinner, kommer fra redusert trinnskatt, hvor trinn 5 reduseres fra 1,5 til 1,35 millioner kroner i inntekt.

Ellers henter regner regjeringen og SV å få inn en milliard ekstra fra refusjon på engangsavgift ved eksport. Den store inndekningen av statsbudsjettet kommer imidlertid fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin), hvor partiene budsjetterer for 9 milliarder i økte inntekter.

– Vi er opptatt av å ikke øke oljepengebruken. Derfor har vi tatt penger fra Eksportfinansiering, så er det noen omprioriteringer her og der, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Eksfin tilbyr lån og garantier til norske eksportbedrifter, deres underleverandører, og utenlandske kjøpere.

Eller sier Vedum at størrelsen på statsbudsjettet ikke øker, men at penger omfordeles.

– Sluttsummen på kassalappen blir den samme.

Se pressekonferansen om statsbudsjettet her:

Mer fra Dagsavisen