Innenriks

Full klimaklinsj på borgerlig side: – Useriøst og skremmende

Frp mener tidligere regjeringspartner Venstre er i ferd med å innta et «radikalt standpunkt» i klimasaken, og reagerer på at Norge sammenlignes med diktaturer.

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det å høre Venstre, som nylig lanserte sin partileder som statsministerkandidat, sammenligne Norge med krigs-aggressoren Russland og autoritære Saudi-Arabia er både useriøst og skremmende, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Terje Halleland i Fremskrittspartiet til NTB.

Det er ingen hemmelighet at Frp og Venstre står langt fra hverandre i klimapolitikken, men nå frykter Halleland at avstanden mellom de tidligere regjeringspartnerne er i ferd med å skli ut.

– Da vi satt i regjering sammen med Venstre, hadde man en forståelse av at man må dreie samfunnet over i en mer bærekraftig retning, men at oljenæringen spiller en viktig rolle i den dreiningsoppgaven. Dersom Venstre nå går vekk fra det premisset til fordel for et radikalt standpunkt, så setter det en enda tydeligere kile mellom partiene våre, sier Halleland.

Press før klimatoppmøte

Halleland reagerte svært negativt på retorikken som Venstre-nestleder og tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn brukte i Stortinget onsdag.

Rotevatn henvendte seg til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ba ham skrive under på en erklæring om å fase ut fossil energi.

– Vi stiller oss nå ved siden av Saudi-Arabia, Russland og andre land som ikke ønsker den typen formuleringer vedtatt på klimatoppmøter, sa Rotevatn fra Stortingets talerstol.

Fredag er verdenslederne samlet i Dubai for oppstarten av et nytt klimatoppmøte. Regjeringen er under press – fra blant annet Venstre – for å gå med på formuleringer om å fase ut fossil energi.

Frp advarer mot dette.

– Norsk petroleumsnæring er tross alt helt avgjørende for europeisk sikkerhet og for omstillingen Europa skal gjennom de neste årene, sier Halleland.

Avviser sammenligning

Sveinung Rotevatn (V) avviser overfor NTB at han sammenligner Norge med autoritære regimer.

– Selvfølgelig sammenligner vi ikke Norge direkte med Russland og Saudi-Arabia som sådan. Norge er et demokrati. Men i synet på å «utvikle, ikke avvikle» fossilnæringene plasserer vi oss dessverre på linje med dem i de internasjonale klimaforhandlingene, sier han.

– Hvor langt fra hverandre står Venstre og Frp i klimapolitikken nå?

– Det er ingen tvil om at vi står et godt stykke fra hverandre. Fremskrittspartiet erkjenner heldigvis behovet for å kutte klimagassutslippene, men vi har ganske ulike løsninger, sier Rotevatn.

– Ville det vært mulig å sitte i regjering med Frp igjen med dagens avstand?

– Alle spørsmål om regjeringssamarbeid skal vi svare på i god tid før valget.

– Langt fra hverandre

Rotevatn påpeker at Frp og Venstre har samarbeidet om klimapolitikk tidligere.

– Da lyktes vi blant annet med å øke klimaavgiftene, verne sårbare havområder mot oljeutvinning og gjennomføre det store Langskip-prosjektet med karbonfangst og -lagring, sier han.

Halleland i Frp svarer følgende på spørsmål om hvorvidt det ville være aktuelt å sitte i regjering med Venstre igjen:

– Det er godt kjent at på dette området står Frp og Venstre langt fra hverandre. Nå skal vi ha en prosess internt i partiet for å forankre våre prioriteringer fram mot 2025. Samtidig vil man drøfte potensielle samarbeidspartnere ved en eventuell regjeringsdannelse.

Støre: - Fjernt fra virkeligheten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser også Rotevatns uttalelser.

– Rotevatn er fjernt fra virkeligheten i disse forhandlingene. Det han sier her, er rett og slett feil, sier Støre til NTB.

Han legger til at regjeringen er mer opptatt av å iverksette tiltak enn å undertegne erklæringer som har kommet i forkant av klimatoppmøtet i Dubai.

I likhet med svært mange andre stats- og regjeringssjefer deltar Støre på klimatoppmøtet fredag og lørdag.

Les flere saker om klima her

---

Fakta om FNs klimatoppmøte i Dubai

  • Klimaforhandlingsmøte som holdes i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember.
  • Om lag 180 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på toppmøtedagene 1. og 2. desember. Blant dem er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
  • Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder Norges delegasjon når Støre ikke er til stede. I tillegg vil klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) delta på møtet. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er til stede én dag.
  • Nesten alle verdens land er med i forhandlingene. De dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.
  • Også organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv vil være til stede. Til sammen ventes over 97.000 deltakere, det høyeste antallet noensinne på et klimatoppmøte.
  • Møtet kalles Cop 28. Forkortelsen står for Conference of the Parties. «Partene» er landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC).
  • Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995. De siste årene har antall deltakere økt kraftig.

Kilder: UNFCCC, AFP, WAM, regjeringen, NRK, The New York Times, NTB

---

Mer fra Dagsavisen