Innenriks

VG: Erna Solberg fikk liste med ukjente aksjehandler uken før valget

Erna Solberg mottok en uken før valget en aksjeliste, som ifølge VG viste at forklaringen hun hadde gitt velgere om ektemannens aksjekjøp, var feil.

Det fortalte hun ikke før etter valget, skriver VG.

Ifølge avisen mottok Solberg en uke før valget en liste fra E24 med aksjehandler ektemannen Sindre Finnes hadde gjort. Denne viste ifølge VG at Finnes hadde handlet aksjer i flere selskaper hun og SMK ikke var kjent med.

Avisen skriver at dette var i strid med det hun hadde fortalt velgerne og pressen, som var at hun og SMK visste hvilke selskaper Finnes investerte i og dermed kunne vurdere hennes habilitet.

VG har ikke kommet i kontakt med Erna Solberg direkte, men har isteden fått oversendt et svar fra hennes presserådgiver Cato Husabø Fossen.

– Når vi i dag vet det vi vet om omfanget av Sindre Finnes’ aksjehandel, skulle Erna selvfølgelig ønske at hun hadde bedt om en fullstendig oversikt tidligere, skriver han.

– Selv etter at E24s sak var publisert var Sindres forklaring til Erna at det kun var i dette korte tidsrommet i 2021 at han hadde gjenopptatt og drevet med kortsiktig aksjehandel, slik han var frarådet av Statsministerens kontor å gjøre. Dessverre vet vi nå at han ikke snakket sant, skriver han videre.

– Som hun også sa til NRK Dagsrevyen fredag 8. september gjorde dette det klart for henne at omfanget av handel hadde vært større enn hun hadde vært kjent med, skriver Husabø Fossen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: