Innenriks

Fylkesordføreren i Innlandet frykter at liv kan gå tapt: – En nasjonal krise

Folk i Innlandet er isolert flere steder, og nasjonale transportkorridorer er stengt. Fylkesordfører Aud Hove frykter at liv kan gå tapt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner. Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sier fylkesordfører Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Onsdag formiddag er 77 fylkesveier i Innlandet stengt på grunn av ras eller flom. 68 av disse veiene ligger i Oppland, mens 9 ligger i Østerdalen. I tillegg er et tjuetalls veier berørt av flom eller ras og har nedsatt framkommelighet.

– Nå som flere av riksveiene i fylket også er stengt, er situasjonen dramatisk, sier Hove.

– Staten må inn og hjelpe

Hun ber nå staten om å gå inn og hjelpe fylkene som er rammet av store skader på infrastruktur som veier, jernbanelinjer og strømnett.

– Folk har stått i denne situasjonen i flere døgn, og problemene er langt fra over. Det er mange frivillige som trår til og stiller opp med maskiner og egne krefter for å hjelpe til med å rydde opp etter ras og få evakuert folk. Men dette klarer vi ikke selv. Staten må inn og hjelpe til med å håndtere den akutte situasjonen, sier Hove.

Viktigst å stenge rammede veier

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet sier at de jobber med å få oversikt over omfanget av jord- og steinskredene som har gått i fylket i løpet av natten.

Politiet i Innlandet meldte onsdag morgen at de gjennom natten har mottatt melding om 16 jordras, 6 flommeldinger og 12 meldinger om naturskader.

– Vi har full forståelse for at mange er utålmodige og ønsker at fylkeskommunen skal starte oppryddingsarbeidet umiddelbart, men det viktigste nå er å sikre og eventuelt stenge veier som er rammet av flom eller ras. Våre driftsentreprenører jobber døgnet rundt med dette og rydder opp, der skadene er små, for å få åpnet veiene. Men det vil ta lang tid å få oversikt over alle skader og få utbedret dem, sier Riseng.

Mer fra Dagsavisen