Nyheter

Du kan fortsatt få flere nødvarsler på telefonen

Det er alarm! Men hvorfor? Vi spurte beredskapssjefen.

Du har kanskje hørt det nå? På kollektivtrafikk, rundt i byen, eller hjemme i stua? Telefoner som helt uten forvarsel setter i gang et skikkelig pip, før en advarsel om regn spretter opp på skjermen. Selv om du overhodet ikke befinner deg i et område hvor det er stor fare for liv og helse?

Mange har reagert kraftig. Både på teknologiske problemer, at varslene er sendt ut til folk i feil kommuner, men også på selve vurderinga. Om det virkelig var nødvendig å sende ut alarm på telefonene til folk nå under «Hans».

Ansvarlig for tjenesten er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De som «trykker på knappen» for å utløse alarmen er politiet. Men fikk igjen beskjed om å trykke på den knappen av statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vi tok en prat, vi, med beredskapssjefen der, Christine Huseby Torjussen. For å finne ut av alt vi lurte på.

– Hva er vurderinga før dere sender ut en sånn nødalarm?

– Det er et kraftig virkemiddel. Og vi hadde grundige diskusjoner om dette er en situasjon hvor det er riktig å bruke et sånt system. Vi kom til konklusjonen at ja, det er det, for de kommunene med rødt farevarsel.

– Hvorfor?

– De røde farevarslene er grunnen. Det betyr jo at det kan være fare for liv og helse. Så er jo noe av utfordringen at meldingene har blitt spredd i et større område enn intensjonen var. Men rødt betyr alvorlig fare.

– Vil vi da få en sånn varsling hver gang det er rødt farevarsel?

– Jeg vil ikke være så tydelig på det. Dette er første gang vi sender ut en skarp melding. Så vi må lære litt underveis her. Konsekvensene av å sende ut er jo store.

– Hva slags type melding er det, da?

– Det finnes flere nivåer her. Vi fikk sendt ut «viktig melding», som er nivå tre av fire. Det er ikke «akutt fare», som er den øverste.

– Synes du nå at nivå tre var det riktige?

– Ja, det synes jeg. For de områdene som er røde.

Har notert seg flere punkter

«Ulv, ulv på nødmelding», skrev Kristine Meek i Avisa Oslo. «Jeg kommer ikke på én god grunn» skrev Emil Gyllenhammar i Aftenposten. Sosiale medier har flommet over av sinne mot valget om å sende ut alarmene. Og Politidirektoratet har gått ut og sagt de vil gjennomgå bruken av meldingene.

– Noen har sagt at dette er som å rope ulv. At folk nå vil skru av nødmeldinger?

– Vi er nødt til å ta det til etterretning og evaluere hvor godt vi traff. Og hva vi kan gjøre med systemet i seg selv og bruken av det, svarer beredskapssjefen.

– Når så mange meldinger havnet feil. Hvorfor skreiv dere ikke tydelig hvilket område meldingen gjelder for?

– Det er et av punktene vi også har notert oss, ja.

– Hvilke andre punkter har dere notert dere?

– Mange reagerer på nivået av lyd. Det er noe vi også må se på. Så vi tar den evalueringen, og også dette med nedslagsfelt. Oslo ligger jo omringet av tre distrikter som har sendt ut nødmeldinger.

– Kan det nå komme flere alarmer?

– Varselet er fortsatt aktivt. Fordi vi ønsker at eventuelle turister som beveger seg inn i området får denne meldingen. Så ja, det kan fortsatt forekomme at varselet dukker opp. Folk har fått inntil tre meldinger, ett fra Øst, et fra Sørøst og ett fra Innlandet. Det er forståelig at de synes det er forstyrrende og uheldig.

– Er det noen sjans for at dere sender ut helt nye varsler, da?

– Kun hvis det er flere områder som blir røde.

Mer fra Dagsavisen