Innenriks

Høyre frister kommunene med uforpliktende klimameny

Høyre lanserer en meny med tiltak som kommunepolitikerne kan plukke fra for å kutte utslipp. Men partileder Erna Solberg vil ikke tvinge noen til å gjøre noe.

– Vi har respekt for at kommuner er veldig forskjellige, og det er veldig forskjellig hva de kan gjøre. De store kan gjøre mye mer enn de mindre, og det vil ha større effekt. Det er tiltak her for enhver kommune. Så må man velge hvilke tiltak man vil iverksette, sier Solberg til NTB.

Blant tiltakene er å sette solceller på takene til kommunale bygg og bygge flere ladestasjoner, også for store kjøretøy. Lista teller totalt 100 tiltak.

– Denne sommeren er det mange som kjenner klimaendringene på kroppen. Klimaendringene har alvorlige konsekvenser, og det haster med mer kraftfull klimapolitikk lokalt og nasjonalt, sier Høyre-lederen.

Ingen forpliktelser

Men mens Solberg har forpliktet sine lokalpolitikere til å fryse skatter og avgifter de neste fire årene, er det noe annet med klimatiltakene. Her vil ikke Høyre sentralt love noe på vegne av sine egne ute i kommunene.

– Hvorfor vil du ikke forplikte Høyres lokalpolitikere?

– Fordi det er ulike tiltak som vil være aktuelle ulike steder. Det er en meny. Det viktigste er å nå resultatet – lavere klimautslipp. Veien til det målet er mange ulike tiltak, sier Solberg.

– Det hadde vært unaturlig om man skulle sagt at alle kommuner skal gjennomføre alle tiltak. Men alle kommuner kan gjennomføre noe, og alle kan gjøre mer. Dette skal være inspirasjon til Høyre-styrte kommuner, sier Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.

Kan møte på Frp-motstand

Både Solberg og Tybring-Gjedde har også forhåpninger om å få med Høyres ofte foretrukne samarbeidspartner – Fremskrittspartiet – på noen av tiltakene. Det til tross for at Frp ofte er svært kritisk til lokale tiltak og det de omtaler som symbolpotlikk. Partiet mener klimakutt først og fremst må skje der det har størst effekt og peker på det de omtaler som « de asiatiske kullverstingene», deriblant Kina.

Oslo har blant annet partiet tatt til orde for å legge ned sykkelsatsingen og heller bruke pengene på vei.

Noen av tiltakene i Høyres klimameny vil nok være omdiskutert i Frp, innrømmer Solberg.

– Men det forandrer ikke at vi mener det er viktig å gjøre noe med klimautslippene. Det har jeg opplevd at også Frp mener. Alle land må bidra med å gjøre noe med utslippene sine, sier Solberg, som minner om at Frp sluttet seg til forpliktende klimatiltak da de satt i regjering med Høyre.

Tybring-Gjedde peker på at også Frp er opptatt av å trygge norske arbeidsplasser og næringsliv.

– Vi vet at hvis vi ikke omstiller oss nå, så risikerer vi å tape konkurranseevne i framtiden. Landene rundt oss skjerper inn på klimapolitikken, og vi må være med på det. Det er viktig for norske arbeidsplasser, sier hun.

Mer fra Dagsavisen