Innenriks

Det skeive miljøet etterlyser handling etter møtet med Mehl

Justisminister Emilie Enger Mehl får ros av de skeive organisasjonene for å invitere til et møte om oppfølgingen av 25. juni-rapporten. Hun lover fullt trykk.

Av Marie De Rosa/NTB og Stian Drake/NTB

Møtet fant sted i Justisdepartementet mandag klokken 11 etter en uke med pridearrangementer i hovedstaden.

Det var et fint møte, oppsummerer leder Espen Aleksander Evjenth i Støttegruppa 25. juni.

– Det er fint at ministeren inviterer oss til en liten statusoppdatering, sier han.

– Fint og godt møte

Også Mehl er fornøyd.

– Jeg opplevde det som et fint og godt møte. Det har vært fint å ha en dialog i forkant av at det er ferieavvikling fordi vi har fått en viktig oppfølgingsplan fra politiet og PST, sier Mehl til NTB.

Ifølge Evjenth har Mehl varslet at det blir flere møter fremover.

– Jeg opplever at ministeren tar kontakten med målgruppen på alvor, sier han.

Justisministeren har tidligere fått kritikk av det skeive miljøet for å ha vært usynlig etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor.

Den kritikken har hun nå svart på, mener leder Dan Bjørke i Oslo Pride.

– De (departementet, journ.anm.) har respondent på kritikken ved å strekke ut en hånd og komme oss i møte og arrangere flere møtepunkter, og det er vi glade for, sier Bjørke.

Bedre samhandling

Bjørke forteller at Mehl i møtet orientere om hvilke tiltak Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) planlegger fremover for å følge opp 25. juni-rapporten.

Bedre samhandling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), E-tjenesten og politidistriktene er blant punktene i oppfølgingsplanen Mehl fikk overlevert før helgen.

I tillegg lover PST organisasjonsendringer, samt nytt utstyr og kompetanse knyttet til søk i åpne kilder. De vil også produsere flere ugraderte versjoner av trusselbildet for trusselutsatte grupper.

– De (departementet, journ.anm.) har respondert positivt på at sikkerhetsmyndighetene skal ha kontakt med trusselutsatte, og det har vi vært veldig opptatt av, sier Bjørke.

Krever handling

Det som trengs nå, er handling, sier politisk nestleder Marita Holmeset-Varpe i Fri.

– Vi trenger at tiltakene vi blir servert fra Justisdepartementet, PST og Politidirektoratet, blir omgjort til handling, sier Holmeset-Varpe, som også var til stede på møtet.

Evjenth etterlyser på sin side oppfølging fra flere departementet, som Helsedepartementet, Arbeidsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Mehl sier at PST og politiet alt har gjennomført flere tiltak.

– Det er viktig at det også fremover er høyt trykk på det. Jeg forventer at politiet og PST tar dette på største alvor og har fått en klar forståelse av at de gjør det, sier justisministeren.

Hun forteller videre at hun har bedt om en ny statusrapportering 15. august.

Mer fra Dagsavisen