Innenriks

Rettsmedisiner frykter drap på eldre ikke blir avslørt

Flere eldre som dør på sykehjem bør rettslig obduseres for å sikre at eventuelle drap blir avdekket, sier rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen.

– Alle vi rettsmedisinere har oppdaget drap på obduksjonsbordet som det ikke var mistanke om på forhånd. Det kan være tilfeller som først ble oppfattet som en ulykke, et selvdrap eller bare som et plutselig uventet dødsfall, sier Torleiv Rognum til Vårt Land.

Han er professor emeritus i rettsmedisin og leder for gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin i Rettsmedisinsk kommisjon.

Rognum anslår at rundt ett eller to drap går under radaren hvert år. Anslaget er basert på en svensk studie som ble publisert i tidsskriftet Nordisk rettsmedisin i 2023.

Lars Uhlin-Hansen, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Tromsø (UiT), mener dødsfall på sykehjem i større grad enn i dag bør obduseres rettslig.

– Man kan tenke seg at det skjer drap på eldre personer som ikke blir oppdaget. Med obduksjon har man en mulighet til å for eksempel finne giftstoffer eller farlige legemidler som man ikke vil oppdage uten en obduksjon, sier han til Vårt Land.

Mer fra Dagsavisen