Innenriks

LO-topp: Ekstremt alvorlig for barna

Flere bekymringsmeldinger til barnevernet helt tilbake til høsten 2020 har aldri nådd fram. Oslo, Bergen, Tromsø og i underkant av 244 andre kommuner kan være berørt.

– Det er ekstremt alvorlig. For barnevernet, for de ansatte som ikke har fått tilgang til sakene de eventuelt skal undersøke, men aller mest er det alvorlig for de ungene og familiene som ikke er blitt kontaktet, sier forbundsleder i Fellesforbundet (FO), Mimmi Kvisvik til Dagsavisen.

Hun leder fagforeningen for de fleste ansatte i barnevernet.

Mandag ble det kjent at et antall bekymringsmeldinger om barn og familier sendt inn til barnevernet i Oslo, Bergen og Tromsø helt siden høsten 2020, aldri har nådd fram. 244 kommuner kan være berørt.

– Må undersøkes

Programleverandøren Visma sier en pressemelding at ikke alle kommunene som bruker systemet er berørt.

– Bekymringsmeldinger har aldri kommet fram til barnevernet i disse kommunene. Hva kan det bety rent konkret?

– Det kan bety at barn og familier i en vanskelig situasjon ikke er blitt undersøkt, og at tiltak ikke er blitt iverksatt. Man må kunne melde sine bekymringer til barnevernet. De som har fått meldt inn har fått beskjed om at bekymringen er mottatt, og tenkt at saken er blitt undersøkt. Disse sakene undersøkes, sier Kvisvik.

Det var Bergen kommune som avdekket den alvorlige tekniske feilen. De kalte inn til pressemelding mandag morgen.

Bergen kommune skrev i en pressemelding mandag at de har avdekket alvorlige tekniske feil som gjelder overføring av bekymringsmeldinger mellom leverandørsystemet Visma Familia og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

– Svakheten har medført risiko for at bekymringsmeldinger sendt gjennom portalen i noen tilfeller ikke registreres i Familia, og dermed ikke fanges opp av den kommunale barnevernstjenesten, heter det i en pressemelding fra Visma.

Ber om nasjonal gransking

– Konsekvensen er da at 21 bekymringsmeldinger har blitt slettet. Disse kjenner vi ikke avsender av eller informasjon i. Det er en fullstendig uholdbar situasjon, sa byrådsleder Rune Bakervik (Ap) på pressekonferansen mandag ifølge Bergensavisen.

Bergen kommune ber nå barne- og familiedepartementet om em nasjonal gransking av saken. Det støtter FO-leder Mimmi Kvisvik. Mandag ettermiddag varslet barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) at det blir en nasjonal granskning av systemsvikten som rammet barnevernet.

– Nå må alle kommuner få oversikt over om de er rammet av denne feilen. Bergen kommune har oppfordret til å fortsette å bruke den nasjonale portalen for varsling, og det støtter jeg. Disse sakene må nå følges opp med manuell kontroll, og det er veldig viktig at de får identifisert de ungene det er snakk om, sier hun.

– Dette viser hvor viktig det er med det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernet, skoler og barnehager, og at det fungerer. Vi trenger nok barnevernsfaglig og sosialfaglig kompetanse i tjenestene rundt barn og unge, slik at alle blir fanget opp også når teknikken svikter. Nå må alle de forsvunne bekymringsmeldingene bli identifisert, sier hun.

Ekstra ressurser

– Vil det kreve ekstra ressurser i barnevernet og kommunen for å få oversikt?

– Ja, det er klart. Dette vil være ekstra krevende for barnevernet. De er allerede i en krevende situasjon med økningen i bekymringsmeldinger etter pandemien. I tillegg sliter man med press på tiltakssida. Det gjelder både oppfølging av fosterhjem og akuttinstitusjoner, og situasjoner knyttet til de ungene som har det aller vanskeligst. Tjenestene er pressa nå, så det er helt nødvendig at vi gjør alt i vår makt for å rette opp feilen. Barnevernet er allerede i en pressa situasjon, og sliter med å rekruttere nok folk, sier Kvisvik.

Visma opplyser til NTB at de jobber med å avklare hvor mange kommuner det gjelder, men at de er avhengig av samhandling med kommunene for å få det fulle omfanget.

– Kommunene må søke i egne systemer og har fått en klar beskrivelse av oss om hvordan de gjør dette, sier kommunikasjonsarbeider Lage Bøhren i Visma til NTB.


Mer fra Dagsavisen