Innenriks

Helse og økonomi viktigere enn klima for velgerne ved årets valg

Lokalvalget i 2019 ble et historisk klimavalg. I år er økonomi blitt viktigere for mange, og helse det viktigste, viser en ny undersøkelse.

Når alle velgergrupper er med, er helse den saken flest velgere trekker fram som viktig, viser undersøkelsen som Norstat har gjort for Aftenposten.

Klima er blant de tre viktigste sakene for de yngste velgerne, mens eldreomsorg er på topp for de eldre. Kvinner er mer opptatt av saker som handler om mennesker, mens menn legger mest vekt på saker som påvirker lommeboken, skriver avisen.

25 prosent av hele velgermassen mener at helse er viktigst, mens 22 prosent svarer skatter og avgifter. På tredjeplass kommer eldreomsorg som 20 prosent sier er viktigst.

Forsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning ser en utvikling i hva velgerne legger vekt på inn mot årets valg.

– Økonomi kommer langt opp nå, mens klima og miljø kommer litt lenger ned. Det kan nok forklares med den hverdagen folk står i, sier hun og peker på at økte priser og rente har gjort noe med manges privatøkonomi.

Segaard trekker også fram eiendomsskatt og de kommunale avgiftene på vann og kloakk som typiske økonomisaker i et lokalvalg.

Når noen saker blir viktigere, er det andre saker som havner litt mer i bakgrunnen. I år gjelder det altså spesielt klima og miljø som havner helt ned på åttendeplass av saker som velgerne prioriteter.

Mer fra Dagsavisen