Innenriks

58 nye varmerekorder i november

Norge var 2,2 grader varmere enn normalt forrige måned.

Årets novembermåned ble den tiende varmeste i Norge siden målingene startet i 1900, ifølge tall fra Meteorologisk institutt.

28 stasjoner målte rekordhøye temperaturer for november. Flertallet av disse er plassert i Innlandet og Viken.

30 målestasjoner satte dessuten rekord for høyeste snittemperatur, såkalt høy månedsmiddeltemperatur. Dette skjedde primært på stasjoner i Sør-Norge og Møre og Romsdal, men det ble også satt tre rekorder på Svalbard.

Eksempelvis tangerte stasjonen ved Berskog i Drammen rekorden fra 2020 på 4,7 grader i snittemperatur, mens Sauda i Rogaland registrerte den varmeste snittemperaturen siden målingene startet der i 1928.

Jeløy. Tronvik. Gullholmen. Høst. Oslofjorden. KVU. Horten. Natur. Landskap. Moss. Foto tatt fra Utsynet.

Unormalt høyt

Nesten samtlige stasjoner registrerte en høyere snittemperatur enn normalt. Snittemperaturen på Gullholmen fyr i Moss var for eksempel seks varmegrader i november 2022. Det er 1,9 grader varmere enn vanlig.

På værstasjonen ved Brekke på Hvaler var det 2,4 grader varmere enn normalt forrige måned, mens i Sarpsborg var det hele 2,7 grader varmere.

På Nesbyen, stedet hvor den varmeste temperaturen i Norge noensinne ble målt i 1970 (35,6 grader), var det nesten fire grader varmere enn normalt i november.

På Blindern i Oslo var årets november 2,6 grader varmere enn normalt. Der har det kun vært et større avvik fra normaltemperaturen i november to ganger tidligere – i 2000 og 2020.

For landet som helhet var november 2,2 grader over snittet som er normalt for måneden. Varmest var 2011 og 2020, med et avvik på 3,5 grader.

Med «normalt» menes snittemperaturen i en foregående periode på 30 år, i dette tilfellet 1991 til 2020.

Målte høyere temperatur i november enn oktober

Den 11. november ble det målt 18,1 grader på Sigdal stasjon i Nedre Eggedal. Det er ny fylkesrekord for både Viken og gamle Buskerud fylke.

På landsbasis var Sunndalsøra i Møre og Romsdal varmest i november. Der ble det målt hele 18,8 grader på samme dag som Viken-rekorden ble satt. Det er varmere enn den høyeste temperaturen som ble registrert i oktober.

Det har bare skjedd to ganger tidligere i Meteorologisk institutts historie.

Samlet sett var årets oktober også varm i Norge. Måneden endte 1,6 grader over normalen. Det gjør den til den 14. varmeste oktobermåneden siden målingene startet i 1900.

Mindre regn og snø

Oppvarming fører til mer nedbør, ved at lufta har økt kapasitet til å holde på fuktighet. Siden 1900 har gjennomsnittsnedbøren i Norge økt med cirka 20 prosent, ifølge Meteorologisk institutt. Vi har både fått flere dager med nedbør og flere dager med kraftig nedbør.

Likevel falt det 15 prosent mindre nedbør enn normalt forrige måned, samlet sett i Norge. Det var dog store lokale variasjoner. I Viken satte fire stasjoner rekord for høyeste månedsnedbør registrert i november.

Varmen har også slått ut på snømengden. I november i fjor var større deler av Sør-Norge dekket av snø enn i år, ifølge Yr.

Jevn økning de siste tiårene

Norge blir stadig varmere og rekorder slås ofte. I 2017 skrev Meteorologisk institutt at gjennomsnittstemperaturen i landet hadde økt med en halv grad de siste 15 årene.

Det er særlig etter 1985 at temperaturen har økt her til lands. Denne grafen viser temperaturavvik fra snittdemperturen i perioden 1991-2020, år for år:

Temperaturavvik fra normalen i Norge år for år.

Økningen skyldes menneskeskapte klimaendringer.

– Dersom vi kun hadde naturlige variasjoner, så skulle temperaturen variert opp og ned, uten å stige over tid, skriver instituttet på sine hjemmesider.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen