Innenriks

Høyesterett: Bank må betale etter «Olga-svindel»

Høyesterett har bestemt at banken må betale etter at en eldre kvinne ble utsatt for såkalt Olga-svindel.

Kontoen til kvinnen i 70-årene ble tappet for over 150.000 kroner etter at hun ble utsatt for såkalt «Olga-svindel».

Metoden retter seg mot eldre. Svindlerne ringer opp kundene, sier de er fra banken deres og forsøker å hente ut koder, passord og sensitive opplysninger.

Finansklagenemnda mente banken skulle erstatte tapet, men banken fulgte ikke nemndas avgjørelse – og dermed endte saken i retten.

Banken mente kvinnen handlet med forsett da hun oppga opplysninger om kontoen sin på telefonen – og at hun dermed måtte dekke tapet selv.

Kvinnen tapte i tingretten, vant i lagmannsretten, men banken anket til Høyesterett. Tirsdag kom Høyesterett fram til at anken forkastes.

Kvinnen må betale 12.000 kroner i egenandel, men slipper å betale resten av tapet.

Høyesterett mener at det kreves at kunden også må ha vært klar over pliktbruddet for å bli ansvarlig for hele tapet. «Når hun ikke var klar over pliktbruddet, handlet hun heller ikke forsettlig», skriver Høyesterett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen