Innenriks

Nedleggelsen av kullgruve på Svalbard utsettes

Kullgruvedriften på Svalbard fortsetter til sommeren 2025, har det statlige selskapet Store Norske bestemt. – En gledens dag, sier tillitsvalgt.

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Dette er veldig bra, for nå får vi litt mer tid til denne omstillingen. Dette har gått for fort, sier Svein Jonny Albrigtsen til NTB.

Han er sikkerhetsinspektør i Gruve 7 på Svalbard og har jobbet der siden 1985. Samtidig er han leder i LO og Arbeiderpartiet på Svalbard og har vært med på å fronte kampen for å reversere avgjørelsen om å legge ned kullgruva, som eies av den norske stat.

Fredag kom en avgjørelse han har ventet på:

– Styret i Store Norske har besluttet å utsette avslutningen av Gruve 7, som er Norges siste kullgruve på Svalbard. Opprinnelig skulle gruva stenge når kullkraftverket i Longyearbyen stenges høsten 2023, sier styreleder Anette Malm Justad i Store Norske i en pressemelding.

Kullgruva på Svalbard har levert kull til eksport, men også til Norges eneste kullkraftverk, som sikrer strøm til Longyearbyen. Noe av bakgrunnen for å legge ned gruvedriften var at lokalstyret i Longyearbyen vedtok å legge ned kraftverket fra 2023 og dermed ikke lenger vil trenge kull.

Økte priser

Siden den gang har prisene på kull økt i takt med krig og uro i Europa, og Store Norske har nå fått en avtale med et tysk selskap om å levere kull av høy kvalitet til industriproduksjon.

– Dette gir oss både forutsigbarhet og lønnsomhet. Vi får tatt ut de siste tilgjengelige ressursene, uten at vi trenger nye investeringer, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske til NTB.

Ertsaas understreker imidlertid at kullproduksjon ikke er del av framtiden for Store Norske, og at selskapet skal omstille seg. Han avviser også kategorisk å åpne en ny gruve, Gruve 8.

– For oss er ikke kull en del av løsningen, sier han.

Det aller meste av kullet som utvinnes i verden, brukes i kullkraftverk. Kullkraft er på verdensbasis den største kilden til utslipp av klimagassen CO2.

Usikkerhet rundt kraftverket

Longyearbyen lokalstyre skal etter planen ta en endelig beslutning om å utfase kullkraftverket i november. I framtiden er planen å bruke fornybar energi, men inntil en slik løsning er på plass, skal man etter planen gå over til diesel i stedet for kull fra 2023.

Økte dieselpriser har imidlertid ført til usikkerhet om framtidige kostnader.

Ertsaas i Store Norske sier at de har nok kull til også å levere til kullkraftverket dersom det blir videre drift.

– Vi har mulighet til levere de volumene og den kvaliteten de trenger. Hvis de ikke vil ha det, så har vi også en avtale om å selge det til forhåndsavtalte priser. Så vi har tatt ned risikoen, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Krig og usikkerhet

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) representerer staten som eier.

– Beslutningen om å videreføre produksjonen av kull til industriformål i ytterligere to år vil ikke ha innvirkning på energiomstillingen på Svalbard, understreker han.

Vestre har godkjent forlengelsen av gruvedriften.

– Det er krig og stor usikkerhet om tilgangen på kritiske råvarer. Det gjelder også stålproduksjonen i Europa, som vi er helt avhengige av. Norge må ta sin del av ansvaret for forsyningssikkerheten for råvarer. Staten som eier vil derfor ikke motsette seg en betinget forlenget drift inntil juli 2025, sier Vestre.

Gruvedriften på Svalbard har en over 100 år lang historie og har vært viktig for Norges suverenitetshevdelse på øygruppa. Etter nedleggelsen av Gruve 7 ville det bare være den russiske gruva i Barentsburg igjen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen