Innenriks

Forsvarskommisjonen brifet om Ukraina: – En alvorstung start

Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget tror situasjonen ved grensa til Ukraina kan få betydning for veivalgene Norge skal ta.

Knut Storberget skal lede en ny forsvarskommisjon. Foto: Annika Byrde / NTB

Denne uka holdt den nye forsvarskommisjonen sitt første møte. Der fikk medlemmene en grundig orientering om den sikkerhetspolitiske situasjonen, inkludert situasjonen ved grensa til Ukraina.

– Det bidrar til at kommisjonen får en alvorstung start, sier forsvarskommisjonens leder Knut Storberget til NTB.

Han tror situasjonen vil farge kommisjonens arbeid og fastslår at det er god grunn til å tenke igjennom hva det betyr for en småstat som Norge når stormaktene rivaliserer i vårt eget nærområde.

– Det er for tidlig for meg som leder å si at kommisjonen er kommet fram til noe. Men det er et bakteppe i dette som jeg syns er viktig, sier han.

– Vi ser også de sammensatte truslenes spill i dette.

Vil utfordre etablerte sannheter

Storberget gjør det samtidig klart at kommisjonen er innstilt på å utfordre etablerte sannheter.

Ifølge ham fins det strukturer og tankesett i Forsvaret i dag som kan ha godt av å bli tatt opp til diskusjon.

– Jeg mener at så omskiftelige som tidene er nå, med et trusselbilde i rivende utvikling og endring, så tror jeg det er helt nødvendig at hver og én av oss må ta noen runder på hva det er som skal til for å gi Norge et godt forsvar, sier Storberget til NTB.

– Det vil kreve stor endringsvillighet og stort endringsmot.

Ønsker debatt

Storberget understreker likevel at kommisjonen ikke kommer til å foreslå tiltak for å være vrang.

– Vi skal jobbe med de tiltakene som vi mener er viktige for å forsvare Norge, sier Storberget.

– Men jeg mener samtidig at vi ikke skal være redd for den offentlige debatten og at folk har andre synspunkter og ytrer motstand. På dette feltet, som på andre politiske felt, så tror jeg ikke vi har godt av fullstendig stillhet. Jeg vil heller dyrke fram god diskusjon og et offentlig ordskifte. Det tror jeg er en forutsetning for å få tiltak som virker, og som er legitime.

Ønske om realisme

Det er første gang siden 1990-tallet at det nedsettes en forsvarskommisjon i Norge. Kommisjonen har 17 medlemmer og er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Den skal levere sin rapport innen 3. mai 2023.

Hovedoppdraget er å komme med innspill til hva som best vil ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv.

Storberget trekker særlig fram dataangrep og cyberforsvar som viktige temaer å gå inn i.

– Det er såpass alvorlig at det kan ikke en moderne forsvarskommisjon komme unna, sier han.

Men den tidligere justisministeren er også opptatt av at tiltakene kommisjonen foreslår, må være realistiske og gjennomførbare.

Det gjelder ikke minst i det teknologiske kappløpet, der man fort kan møte veggen i form av høye kostnader og krav til kompetanse.

– Vi skal prøve å være realister og gjøre det mulig for framtidas politikere å styre etter de anbefalingene som gis. Det blir en krevende øvelse for oss.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen