Innenriks

Miljøorganisasjonenes oljeklage kan bli prioritert i EMD

Greenpeace og Natur og Ungdom har klaget inn norsk oljeboring for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nå kan saken bli prioritert i domstolen.

Advokat Cathrine Hambro er glad for at EMD går videre med klimaklagen. Her er hun sammen med Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, etter Høyesteretts dom i desember 2020. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen, sier miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro i en pressemelding fra Greenpeace.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivister klagde i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høyesterett i desember 2020.

Klagerne mener at det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise.

Kan bli prioritert

Ifølge Greenpeace skriver EMD i et brev til de norske partene at de anser saken som en potensiell «impact case». Det betyr at saken kan bli prioritert i domstolen fordi EMD mener at en dom i saken kan ha stor innvirkning på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller hvor effektivt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fungerer.

– Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Hambro.

Domstolen har nå gitt regjeringen en tidsfrist 13. april for å uttale seg i saken.

I tillegg til Greenpeace og Natur og ungdom står klimaaktivistene Ingrid Skjoldvær (28), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (23), Lasse Eriksen Bjørn (24) og Gina Gylver (20) bak klagen til EMD.

Saken fortsetter under videoen

Følges opp av regjeringsadvokaten

Olje- og energidepartementet, som var organisasjonenes motpart i rettssakene, bekrefter at de har mottatt et brev fra EMD.

– I tråd med den europeiske menneskerettighetsdomstolens saksbehandlingsregler er det sendt en notifikasjon til Norge om at domstolen har mottatt en klage. Før domstolen avgjør om saken skal tas til behandling, er Norge bedt om å gi skriftlige innspill, skriver departementet i en epost til NTB.

De skriver videre at det er regjeringsadvokaten som nå følger opp saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen