Innenriks

Vedum taus om lønnsstøtte – NHO og LO krever raske svar

Partene i arbeidslivet slår seg sammen og krever lønnsstøtteordning for å hindre massepermitteringer. De skal ta opp saken i møte med regjeringen onsdag.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Foto: Heiko Junge / NTB

De strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, kan føre til at en dramatisk situasjon blir enda verre, frykter næringslivet. Avbestillinger i fleng skaper frykt for stengte dører og massepermitteringer som i 2020.

Ett av hovedkravene fra både LO, NHO og Virke er en lønnsstøtteordning. Det ble ikke nevnt på pressekonferansen der regjeringen la fram tiltakene, men håpet om en slik ordning lever likevel videre.

– Vi har fått bekreftet fra regjeringen at de jobber videre sammen med partene om en lønnsstøtteordning, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Det bekrefter næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– I morgen vil vi igjen møte partene, og lønnsstøtte vil nok diskuteres der sammen med andre mulige ordninger som kan vurderes dersom situasjonen skulle vedvare, sier han til NTB.

Møtes med felles krav

Onsdag ettermiddag skal partene i møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Der skal en lønnsstøtteordning diskuteres, i tillegg til finjusteringer av kompensasjonsordningen for næringslivet som gjeninnføres.

– En lønnsstøtteordning må på plass. Hvis ikke blir en dramatisk situasjon enda mer dramatisk, og i verste fall går mange bedrifter inn i jula med en usikkerhet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til NTB.

– Det er veldig viktig for bedriftene for å slippe å permittere i bransjer der veldig mange har vært permittert i tiden siden mars i fjor, sier NHO-direktøren.

Almlid sier at partene står samlet bak kravet. Han vil ikke tolke for mye ut av at lønnsstøtte ikke var tema på pressekonferansen tirsdag.

Håper på løsning

– Jeg vil velge å tolke det dit hen at man trenger litt tid, det har gått fort. Jeg antar at det er fullt mulig å få dette på plass. Erfaringene fra tidligere er at man må ta en dag av gangen, sier Almlid.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen etterlyser en slik ordning.

– Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

– Hvis situasjonen varer lenger, må vi se på andre og mer treffsikre støtteordninger. Kompensasjon for lønnsutgifter er et slikt virkemiddel. Jeg opplever at det er enighet om dette blant partene i arbeidslivet, sier han.

Vedum: Løpende dialog med partene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at regjeringen har vært opptatt av å innføre de kompensasjonsordningene de kunne ta med en gang.

– Vi er selvfølgelig i en løpende dialog med LO, NHO og involverte parter, sier Vedum.

Finansministeren sier vi ikke er der vi var i mars 2020, men at målet er å opprettholde aktiviteten.

Etter pressekonferansen der tiltakene ble lagt fram, var også flere politiske partier opptatt av lønnsstøtteordningen. Regjeringens samarbeidspartner SV etterlyser det i stedet for en kompensasjonsordning.

– Fordi den viste seg å tjene de store bedriftene med rike eiere best. Vi hadde håpet Arbeiderpartiet heller ville komme med en lønnsstøtteordning, slik LO har bedt om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

---

Fakta om regjeringens økonomiske koronatiltak

Her er de økonomiske tiltakene som regjeringen varslet på koronapressekonferansen tirsdag kveld.

* Gjenåpning av den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet i månedene november og desember, men med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før og kravet til omsetningsfall blir noe mildere.

* Regjeringen setter av ytterligere 1 milliard i beredskap til den kommunale kompensasjonsordningen i tillegg til de 200 millioner kronene som allerede var satt av.

* Kompensasjonsordningene for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars.

* Forslag om å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

* Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.

* Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår neste år.

* Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

* Regjeringen vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og vil også vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen.

* Dersom behovet tilsier det, vil regjeringen ta sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår som er bedre tilpasset dagens situasjon.

* Regjeringen presiserer at de økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget, og den tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget i januar måned.

Kilde: Finansdepartementet.

---