Innenriks

FHI-direktøren om omikronvarianten: Mye peker i feil retning

Det er stor usikkerhet om hva omikronvarianten vil bety for epidemien i Norge, men mye peker i feil retning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Oslo 20211207. 
FHI-direktør Camilla Stoltenberg under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo i Marmorhallen.
Foto: Annika Byrde / NTB

– Koronaviruset vil dessverre også denne vinteren forårsake mye smitte og alvorlig sykdom, kanskje mer enn noen gang før i denne pandemien i Norge, sa Stoltenberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

– Akkurat nå er det stor usikkerhet om hva omikronvarianten vil bety for epidemien i Norge, men mye peker i feil retning, sa FHI-direktøren videre.

Stoltenberg sier det ligger i virusets natur å endre seg, og at det skjer mutasjoner hver gang viruset formerer seg i kroppen til en nysmittet person.

– Omikronvariantens fortrinn er at den ser ut til å lettere smitte vaksinerte, i tillegg til at den smitter uvaksinerte. Dermed kan den spre seg til mange flere i befolkningen.

– Når mange blir smittet, er det en del som får alvorlig sykdom. Det har vi allerede sett med deltavarianten – og det vil trolig bli verre med omikronvarianten, sa Stoltenberg.

Guldvog: Omikron er nok en gamechanger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at ansatte i helsevesenet ikke kan senke skuldrene nå. Omikron endrer spillereglene, sier han.

Helsedirektoratet mener situasjonen er mer bekymringsfull nå enn tidligere i pandemien. De strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, er ikke nok til at helsevesenet kan senke skuldrene, sier Guldvog.

– Det er en god pakke. Men belastningen på helsetjenesten er stor nå, og det er ikke sånn at mine kolleger der ute blir kvitt den belastningen, så å senke skuldrene er å ta litt hardt i, sier Guldvog.

– Det at vi har fått mikron inn, er på en måte en gamechanger. Nå er det nødvendig å agere raskere og kraftigere, sier Guldvog.

På spørsmål fra NTB om hva som skiller situasjonen vi er i nå fra tidligere, svarer han:

– Vi står overfor en sannsynligvis vesentlig mer smittsom virusvariant. Selv om den har litt lavere virulens, eller evne til å skape sykdom, så vil antallet som blir smittet samtidig, kunne utgjøre en så stor belastning at sykdomsbyrden som helsevesenet skal håndtere, blir mye større.

– Den kan bli mye større om vi ikke agerer nå, allerede i januar, kanskje også før det, legger han til.

Guldvog understreker at det kan komme kunnskap som gjør at dette kan revurderes, men siden det er såpass usikkert, kan man ikke bare tro at det vil gå på den aller beste måten.

– Vi må ta høyde for at vi kan få mye smitte og veldig mange syke, sier han.

Guldvog: – Har ikke tatt høyde for omikron når vi kjøper tester

Norge trolig må omprioritere i bruken av koronatester framover på grunn av omikronvarianten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi har jo planlagt for de scenarioene som vi har sett foran oss, som har vært større utfordringer med delta, men har ikke fullt og helt tatt høyde for at vi får inn en variant med så stor smittsomhet som omikron, innrømmet Guldvog under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han sier dette vil bety at man vil måtte prioritere hardere hvordan man skal bruke tester i ukene framover, men la samtidig til at det er god testkapasitet i Norge.

– Men vi skulle gjerne hatt flere hurtigtester, la Guldvog til.

Helsedirektøren sier at man jobber på spreng for å skaffe flere tester nå, men at dette tar tid.

– Det er grunn til å drøfte hvordan vi har klart å rigge oss med tester, det blir en del av evalueringen til Koronakommisjonen, sa han.

---

Dette er de nye koronatiltakene

En stor pakke med nasjonale smitteverntiltak skal bremse spredningen av omikron.

Her er en oversikt over nye råd og anbefalinger:

Avstand og sosial kontakt:

* Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

* Man bør ikke ha flere enn ti gjester hjemme utover egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

* Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

* Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

* Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

* Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

* Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

* Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

* Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

* Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

* Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

* Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

* Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.

* Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som skillevegger eller lignende.

* Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

* Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Her er en oversikt over forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

* Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

* Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

* 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

* Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

* Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

* Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

* Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

* På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

* Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

* Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

* Alkohol kan kun serveres ved bordene.

* Skjenkestopp klokken 24.00.

* Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

* Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

* Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

* Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

* Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

* Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

* Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

* Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

* Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

* Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

* Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

---