Innenriks

Julen ble ikke normal likevel – dette er de nye strenge tiltakene som gjelder fremover

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom med en kalddusj som førjulsgave da han innførte skjenkestopp, begrensninger i private lag og flere nye tiltak.

– Jeg skjønner veldig godt at dette er fortvilende, sa Støre på pressekonferansen han holdt tirsdag.

Der innførte han tiltak strengere enn de fleste hadde sett for seg at ville komme da Norge feiret gjenåpningen for 73 dager siden. Tommestokken helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk av sin forgjenger Bent Høie (H) etter valget, kom også tilbake.

Streng advarsel: Mer bekymringsfull enn tidligere

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag og skal vare i fire uker.

– Vi håpet i det lengste at jula i år kunne bli som før og normalt, sier Støre.

Tiltakene kommer etter vekst både i smittetallene og antallet som er innlagt. Helsedirektoratet advarer mot at situasjonen nå er mer bekymringsfull enn i tidligere pandemibølger.

– Vi ser situasjonen som alvorlig. Både delta- og omikronsmitten øker i Norge. Antallet som legges inn på sykehus og intensivavdelingene, øker, sier Støre.

– En rask økning i alvorlige syke kan allerede om få uker føre til at helsetjenesten ikke er i stand til å gi nødvendig helsehjelp slik vi ønsker, sier Støre og legger til at både kreftpasienter og akuttpasienter da vil være utsatt.

Innfører strenge tiltak

I tillegg innføres strenge tiltak:

* Maks ti personer får samles i private hjem i tillegg til husstanden, men det kan være 20 personer – i tillegg til de som bor i husstanden – opptil to ganger i løpet av julen og romjulen.

* Inntil 50 kan være samlet i minnestunder etter begravelser og bisettelser.

* Det blir skjenkestopp fra midnatt i hele landet, og det er kun lov med bordservering.

* Alle som er ute på serveringssteder må holde en meters avstand.

* Det blir nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan holdes.

* Det anbefales at alle som kan, skal jobbe hjemme.

* Maksimalt 50 kan samles på offentlige arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.

Ber folk redusere nærkontakter

I tillegg til alle reglene som forskriftsfestes, blir det innført nye råd og anbefalinger. Støre oppfordrer alle til å redusere sine nærkontakter, men sier det får være opp til folk selv å avgjøre hvor mange de skal ha.

Foreløpig er barna skjermet. Men trafikklyssystemet er tilbake. Kommunene får beskjed om å forberede seg på gult nivå i skoler og barnehager.

Det forskriftsfestes også at virksomheter som bibliotek, treningssentre, kjøpesentre og butikker må drive smittevernmessig. Det innebærer at alle må kunne holde enmeteren.

– Det er ikke lett å ta meteren fram igjen, sier helseminister Kjerkol.

Munnbindpåbudet som innføres, gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Anbefaling om økt bruk av hjemmekontor

Regjeringen innfører nasjonal anbefaling om økt bruk av hjemmekontor på arbeidsplasser der det er mulig.

Fra tidligere har det i Oslo-regionen vært innført et regionalt påbud om hjemmekontor på arbeidsplasser der det er mulig, uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

I Bergensregionen har det også vært påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uka.

Mer bruk av hjemmekontor er et mobilitetsbegrensende tiltak som har vært innført både nasjonalt og lokalt flere ganger tidligere gjennom pandemien.

Trafikklysmodellen gjeninnføres i skoler og barnehager

Trafikklysmodellen er tilbake i skolene. Tiltaksnivået skal være minimum grønt, men kommunene kan heve tiltaksnivået til gult eller rødt.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen tirsdag der nye tiltak ble lagt fram.

Forskriftsendringen skal vedtas i statsråd og trer i kraft natt til 9. desember, men skolene og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå.

Kommuner som allerede har strengere tiltaksnivå enn det regjeringen innfører, vil beholde nivået de allerede har.

Det skal innføres jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk. Foreløpig er det ikke ilagt begrensninger på sammenkomster for barn i barneskole og barnehage, i sin egen klasse.

Regelen om en meters avstand gjelder heller ikke for barn i barnehager og barneskoler, ei heller voksne som jobber med tilbud for barn og unge.

Maks 20 på trening innendørs

Voksne over 20 år skal ikke være mer enn 20 personer når de driver organisert trening innendørs. Barn og unge og toppidretten skjermes.

Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre på tirsdagens pressekonferanse.

Selv om det innføres en anbefalt maksgrense på antall som kan trene samtidig, blir det ikke krav om én meters avstand.

– Vi gir heller ikke anbefaling om gruppestørrelse for barn og unge under 20 år når de trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. De kan fortsatt trene sammen som de har gjort, påpeker helseminister Ingvild Kjerkol.

Ved høyintensiv trening anbefaler regjeringen at det holdes to meters avstand.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Ellers bør fritidsaktiviteter gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

---

Dette er de nye koronatiltakene

En stor pakke med nasjonale smitteverntiltak skal bremse spredningen av omikron.

Her er en oversikt over nye råd og anbefalinger:

Avstand og sosial kontakt:

* Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

* Man bør ikke ha flere enn ti gjester hjemme utover egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

* Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

* Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

* Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

* Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

* Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

* Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

* Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

* Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

* Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

* Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

* Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.

* Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som skillevegger eller lignende.

* Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

* Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Her er en oversikt over forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

* Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

* Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

* 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

* Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

* Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

* Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

* Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

* På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

* Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

* Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

* Alkohol kan kun serveres ved bordene.

* Skjenkestopp klokken 24.00.

* Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

* Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

* Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

* Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

* Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

* Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

* Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

* Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

* Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

* Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

* Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: