Innenriks

FHI: Pandemien har rammet ulikt

Pandemien har rammet personer med kort utdanning og lav inntekt hardest, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Oslo 20210107. 
Folkehelseinstituttet skilt og logo.
Foto: Jil Yngland / NTB

– Justering for andre faktorer reduserer betydningen av inntekt og utdanning noe, men analysene viser like fullt: De med kortest utdanning og lavest husholdningsinntekt har vært overrepresentert i påvist smitte, innleggelser, respiratorbruk og død knyttet til covid-19, skriver FHI i en pressemelding.

Tidelen med lavest husholdningsinntekt har omtrent dobbelt så mange påviste smittetilfeller og sykehusinnleggelser per 100.000 personer som tidelen med høyest husholdningsinntekt, sier rådgiver Kristian Bandlien Kraft.

Ser man på utdanning, går det samme mønsteret igjen. Her er personer med grunnskole, eller som er registrert i oppsamlingskategorien «uten utdanning/uten oppgitt utdanning», også overrepresentert i påviste smittetilfeller. De har også mer alvorlige utfall i form av sykehusinnleggelser, respiratorbruk og død.

Unntak i begynnelsen

Når forskerne har justert for alder, kjønn, bostedskommune og fødeland for å kontrollere for systematiske skjevheter mellom gruppene, blir forskjellene mellom utdannings- og inntektsgruppene redusert noe. Fortsatt er det imidlertid en sammenheng med inntekt og utdanning for de fleste av covid-19-tilfellene, fastslås det.

Samtidig peker FHI i rapporten på ett unntak fra dette, at de med lengst utdanning og høy inntekt var betydelig overrepresentert i mars 2020, sammenlignet med resten av befolkningen.

Hva som er årsakene til at personer med kort utdanning og inntekt ellers er overrepresentert, har ikke forskerne undersøkt.

Saken fortsetter under videoen

Fødeland

Kraft sier videre at forskjellene mellom utdannings- og inntektsgrupper ikke er like store når de justerer for fødeland, men at de fortsatt er betydelige.

FHI har tidligere sett på betydningen av fødeland i pandemien og sett at sosioøkonomiske faktorer ikke alene kan forklare hvor hardt ulike fødelandsgrupper var rammet av pandemien.

– Vi antar at dette i stor grad skyldes at de første som ble smittet, ble smittet på ferie i Østerrike og Italia, og at mange av disse er personer med lang utdanning og høy inntekt, sier Kraft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen