Innenriks

Stortingets presidentskap vil fjerne automatisk etterlønn til statsråder

Stortingets presidentskap ønsker å stramme inn ordningen med at avgåtte statsråder automatisk får etterlønn i én måned – selv om de har annen inntekt.

Avgått statsminister Erna Solberg (H) ba Stortingets presidentskap endre ordningen med automatisk etterlønn i én måned for statsråder med mer enn ett års fartstid. Nå blir hennes ministre de siste som nyter godt av ordningen. Her fra Solberg-regjeringens siste statsråd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dermed blir medlemmene av Solberg-regjeringen de siste som får nyte godt av ordningen, som ble innført i 1993.

Det var for øvrig Erna Solberg (H) selv som ba presidentskapet om å vurdere ordningen, som gjelder for statsråder med mer enn 12 måneders funksjonstid.

Brevet fra Solberg ble sendt like etter at Dagens Næringsliv, som først omtalte endringen, hadde avslørt at avgåtte statsråder fikk store summer i etterlønn selv om de hadde jobb å gå til.

Fredag kom svaret: Presidentskapet slutter seg til at disse ikke lenger bør få utbetalt én måneds fratredelsesytelse uavkortet dersom de har annen inntekt, heter det på Stortingets nettsider.

Heretter må altså avtroppende statsråder måtte søke om etterlønn allerede fra første måned, på lik linje med politiske rådgivere og statssekretærer.

Men fortsatt kan medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere få etterlønn i inntil tre måneder dersom de ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon eller lignende over et visst nivå.

Saken skal nå behandles av Stortinget.