Innenriks

Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt

Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag om en kontantstrømskatt på norsk sokkel, men ber om tid til å studere detaljene.

Av Johan Falnes

– En omlegging av petroleumsskatten har ligget i kortene, sier Jonas Gahr Støre.

NTB møter Ap-lederen hjemme på Ris i Oslo, der han nå er klar til å tone flagg i diskusjonene som har oppstått etter at regjeringen tirsdag kveld overrasket hele det politiske Norge med et nytt skatteforslag for petroleumssektoren.

Støre gjør det klart at Ap kommer til å støtte hovedgrepet i pakken, nemlig at sektoren skal gå over til en kontantstrømskatt.

– Vi har sett på det som nå er sendt på høring, og mener hovedgrepet med en kontantstrømskatt er riktig å ta der vi nå, sier Støre til NTB.

Samtidig trengs det en kraftfull satsing på fornybar, understreker han. Han advarer mot å tro at skattegrep alene er løsningen.

Vil lytte til høringsinnspillene

Støre mener likevel at skatteforslaget er i tråd med Aps egen programformulering om å redusere finansiell risiko for norsk økonomi knyttet til petroleumsvirksomheten.

Men opposisjonslederen tar et viktig forbehold: Høringen må være ekte.

– Da er det viktig å lytte til de tilbakemeldingene som kommer, både fra selskapene, fra lokale myndigheter og fra de ansattes organisasjoner. Det er alltid tilbakemeldinger som det er verdt å ta med når man utformer det endelige opplegget, og det kan også ligge detaljer i forslaget som det er nødvendig å se nærmere på, sier Støre.

De siste dagene har han selv diskutert saken med både selskaper og fagbevegelse.

Hasteforslag

Støre reagerer på måten forslaget ble lagt fram på, med stort hemmelighetskremmeri, en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld og høringsdokumenter som ikke ble lagt fram før på fredag, bare en drøy uke før valget.

– Denne måten å legge fram endringene på setter saken veldig på spissen. Det er veldig uheldig å skape mer polarisering om rammebetingelsene for sokkelen, sier Støre til NTB.

Han mener de viktigste prinsippene bør utformes gjennom brede forlik, og vil derfor ta initiativ til det etter valget.

Samtidig må de berørte partene komme til orde, understreker Støre.

– Nå tenker jeg vi får senke skuldrene og la de ulike høringsmiljøene gjøre sine vurderinger. Jeg omfavner ikke alle detaljer i det regjeringen har lagt fram, sier han.

– Vi mener prinsippet er riktig, men skal lytte til innspillene som kommer.

Strammere og mer nøytralt

Målet med omleggingen er ifølge regjeringen å sikre et strammere og mer nøytralt skatteregime på sokkelen der bedriftene ikke får insentiv til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Hovedelementene er som følger:

* Dagens regler for avskriving og friinntekt i særskatten skal fra og med 2022 erstattes med en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader.

* Samlet skatteprosent forblir 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

Vil fremme fornybarsatsinger

Omleggingen er ventet å føre til at selskapene får 45 milliarder kroner mer å rutte med i 2022. Men på sikt ventes det nye regimet å øke skatteinntektene til staten med 7 milliarder kroner i året.

Støre mener det er positivt hvis omleggingen gir selskapene økt likviditet de første årene.

– For oss er det viktig at vi da bruker anledningen til å legge opp aktivitet som kan engasjere selskapene i nye satsinger knyttet til det fornybare, sier Ap-lederen.

Ifølge ham bør det nye skatteregimet suppleres med en mer aktiv næringspolitikk for å løfte fram fornybare satsinger.

– Jeg opplever at norsk næringsliv, leverandørindustrien, verftene våre, er klare og motiverte for denne omstillingen, sier Støre.

– Det må vi følge opp med en politikk som kan framskynde og gjøre veien kortere til å komme i gang med havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2. Det er viktig for oss, fastslår han.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Mer fra Dagsavisen