Innenriks

SJ: Krav om koronapass er løsningen

Gjør som ellers i Europa for å få togtrafikken mellom Norge og Sverige i gang igjen, oppfordrer det svenske togselskapet SJ.

Som Dagsavisen nylig skrev, har det ikke vært passasjertrafikk med tog mellom Norge og Sverige siden mars i fjor på grunn av koronapandemien.

– Pausen i trafikken har vart altfor lenge, synes vi, sier Sverre Sletten, «affärschef» for strekningene Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö-København og Göteborg-Malmö-København, i SJ.

– Vi ser ingen andre land i EU- og EØS-området som har laget restriksjoner på den samme måten. Der kjører de tog på samme måte som vanlig over grensene. Det kan de fordi det stilles krav om koronapass for alle passasjerer.

– Myndighetene kan komme om bord for å sjekke dette, på samme måte som ID-kontroll kan gjennomføres. Slik ID-kontroll har jo tidligere også blitt gjort på togene mellom Sverige og Norge, påpeker Sletten.

Arvika og Kongsvinger

Slike stikkprøvekontroller av ID har gjerne vært gjort mellom Arvika og Kongsvinger mens toget er i fart, og da har man god tid til å kontrollere de reisende uten at toget må holdes igjen, forklarer Sletten.

– Det samme kan gjøres hvis det stilles krav om koronapass for passasjerene. Slike koronakontroller kan også gjøres mellom Kongsvinger og Oslo. Hvis en slik ordning innføres, blir det som ellers i Europa.

Jernbanedirektoratet har, som omtalt i Dagsavisen, vurdert to alternative løsninger for innreisekontroll av togpassasjerer, på oppdrag fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Han er utålmodig etter å få startet opp den grensekryssende togtrafikken igjen.

Den ene løsningen Jernbanedirektoratet har foreslått, er nettopp «forenklede innreiseløsninger for personer med koronasertifikat».

Når noe slikt eventuelt kan komme på plass, er uklart.

Hareide sier at det «er for tidlig å si noe om tidspunkt for gjenåpning av utenlandstogene», mens avdelingsdirektør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet, sier at «togoperatøren selv må vurdere når det er hensiktsmessig å gjenoppta togtrafikken.

Vil styrke togtilbudet

– Vi er minst like utålmodige som Hareide, vi deler hans syn på at vi må komme i gang igjen, sier Sletten.

– Det er jo også ganske paradoksalt at det mest miljøvennlige framkomstmiddelet ikke kan passere grensen når både personbiler, busser, fly og båter kan det.

– Om vi får et forutsigbart opplegg uten at vi må stoppe på grensen, og med stabile vilkår som ikke endres fra uke til uke, vil vi dra i gang igjen på strekningen Oslo-Stockholm så snart det er praktisk mulig, forsikrer Sletten.

Å stoppe et tog med 300 passasjerer for kontroll er derimot uaktuelt, i følge SJ, det tar for lang tid. Selskapet har store planer for togtilbudet mellom Norge og Sverige framover.

– Tilbudet vil gjennom 2022 ha to avganger daglig, og deretter planlegger vi å øke antallet avganger. Vi vil bygge opp et hurtigtogtilbud med en helt annen frekvens enn i dag, som skal bli et helt klart alternativ til flytilbudet, røper Sletten.

SJ har også planer om å knytte Oslo til nattogforbindelsen til Hamburg, som starter opp neste sommer.

Trenger en dato

– Når kan dere være i gang igjen, hvis det åpnes for det?

– Hvis vi ikke får en konkret dato for når vi kan begynne å kjøre tog igjen, vil oppstarten bli skjøvet ut i tid. Vi trenger tid på å forberede oss. Vårt personale trenger den nødvendige strekningskompetansen, og vi må begynne å selge billetter igjen, slik at vi får fylt togene. Vi kan jo ikke kjøre tog uten kunder, svarer Sletten.

– Og så må vi få vite at når det åpnes for togtrafikk, så skal kundene kunne føle seg sikre på at toget virkelig kommer til å gå, og at det ikke kommer nye fargekoder for togtrafikken hver uke. Hvis kundene vet at toget kan komme til å bli rødt fordi det kjører inn i en rød region, kommer de ikke til å reise med toget. Det er derfor veldig viktig at vi får et stabilt opplegg.

– Det er også viktig at norske myndigheter legger til rette for at det er plass til oss på sporet, slik at vi kommer fram. I dag er det ingen steder hvor det kjøres så langsomt med hurtigtog som i Norge, forteller Sletten.

13. september begynner for øvrig SJ å kjøre hurtigtog på strekningen Stockholm-København igjen, etter en periode hvor det kun har gått andre og mer lokale tog over grensen til Danmark.

– Hvis danskene vil, kan de da komme om bord og sjekke at passasjerene har koronapass, forteller Sletten.

Dagsavisen har også vært i kontakt med det svenske Trafikverket om muligheten til ny togtrafikk mellom Norge og Sverige, men Trafikverket henviser bare til nettopp SJ.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!